Ljuskonen
Magazine article, 2005

Logotypen för Fysikåret 2005 innehåller en bild av en kon. Varför, och vad betyder den? Samtidigt som dess timglasform kan tänkas alludera på tidens gång, både den fysikaliska tiden och de 100 åren av fysik sedan Einsteins upptäckter 1905, är den primärt en illustration av en av de viktigaste egenskaperna hos rumtiden såsom den beskrivs i Einsteins speciella relativitetsteori. Hur läser man denna bild av rumtiden?

Author

Martin Cederwall

Chalmers, Applied Physics, Mathematical Physics

Fysikaktuellt 1 (2005) 20

Subject Categories

Physical Sciences

Roots

Basic sciences

More information

Latest update

12/13/2018