Första hjälpen ombord
Book, 2009

Första hjälpen ombord är en hand- och kursbok i akut omhändertagande vid olycksfall och grundläggande sjukvård, särskilt framtagen med utgångspunkt från de speciella förhållande som råder ombord på fartyg. Boken är anpassad för att fungera som kursbok på utbildningar till certifikatet Medical First Aid. Innehåll: Sjukvård till sjöss; Första hjälpen; Akuta skador; Akuta sjukdommar; Överlevnad i kallt vatten samt förflyttningsteknik.

akuta skador

akuta sjukdomar

Första hjälpen

hypotermi

Author

Rune Larsson

Chalmers, Shipping and Marine Technology

Ingegerd Snöberg

Subject Categories

Health Care Service and Management, Health Policy and Services and Health Economy

General Practice

Environmental Health and Occupational Health

ISBN

978-91-7223-298-3

More information

Created

10/8/2017