Första hjälpen ombord
Bok, 2009

Första hjälpen ombord är en hand- och kursbok i akut omhändertagande vid olycksfall och grundläggande sjukvård, särskilt framtagen med utgångspunkt från de speciella förhållande som råder ombord på fartyg. Boken är anpassad för att fungera som kursbok på utbildningar till certifikatet Medical First Aid. Innehåll: Sjukvård till sjöss; Första hjälpen; Akuta skador; Akuta sjukdommar; Överlevnad i kallt vatten samt förflyttningsteknik.

akuta skador

akuta sjukdomar

Första hjälpen

hypotermi

Författare

Rune Larsson

Chalmers, Sjöfart och marin teknik

Ingegerd Snöberg

Ämneskategorier

Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi

Allmänmedicin

Miljömedicin och yrkesmedicin

ISBN

978-91-7223-298-3

Mer information

Skapat

2017-10-08