Don’t fence me in… Om miljöforskning, tvärvetenskap och konsten att överleva inter-disciplinära korsdrag
Conference contribution, 2010

tvärvetenskaplig metod

materialflödesanalyser

miljövetenskap

Author

Henrikke Baumann

Chalmers, Energy and Environment, Environmental Systems Analysis

Vad skall vi ha universiteten till? Ett seminarium om den vetenskapliga kunskapens värden och användning

Subject Categories

Philosophy

Other Environmental Engineering

Other Social Sciences not elsewhere specified

More information

Created

10/7/2017