Arbetstidens användning vid VVS-montage - en fråga om struktur och ledarskap
Report, 2010

Editor

Per-Erik Josephson

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Construction Management

Lasse Björkman

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Construction Management

Rolf Kling

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Production

Subject Categories

Business Administration

More information

Created

10/7/2017