Arbetstidens användning vid VVS-montage - en fråga om struktur och ledarskap
Report, 2010

Editor

Per-Erik Josephson

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Construction Management

Lasse Björkman

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Construction Management

Rolf Kling

Areas of Advance

Building Futures

Production

Subject Categories

Business Administration

More information

Created

10/7/2017