Kvicksilverrening i rökgaser - kemiska aspekter
Report, 1998

rökgasrening

rökgaser

avskiljning

skrubber

kvicksilver

reningsteknik

Author

Dan Strömberg

University of Gothenburg

Abul Milh Miroslawa

Chalmers, Department of Environmental Inorganic Chemistry

Oliver Lindqvist

Department of Inorganic Chemistry

Subject Categories

Inorganic Chemistry

Analytical Chemistry

Other Environmental Engineering

Other Chemical Engineering

Environmental Sciences

More information

Created

10/6/2017