Kvicksilverrening i rökgaser - kemiska aspekter
Rapport, 1998

rökgasrening

rökgaser

avskiljning

skrubber

kvicksilver

reningsteknik

Författare

Dan Strömberg

Göteborgs universitet

Abul Milh Miroslawa

Chalmers, Institutionen för oorganisk miljökemi

Oliver Lindqvist

Institutionen för oorganisk kemi

Ämneskategorier

Oorganisk kemi

Analytisk kemi

Annan naturresursteknik

Annan kemiteknik

Miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06