Toxicitet hos åtta industriavloppsvatten från Stenungsundsområdet för 18 marina alger. In Granmo Å, (ed.) Översiktsplan samt biologiska tester av industriavloppsvatten från Stenungsund, Statens Naturvårdsverk, Rapport SNV PM 1845. (In Swedish with English summary)
Report, 1984

Author

Sten-Åke Wängberg

Sverker Molander

Chalmers, COMESA, Environmental Systems Analysis

Hans Blanck

Subject Categories

Other Environmental Engineering

More information

Created

10/7/2017