Toxicitet hos åtta industriavloppsvatten från Stenungsundsområdet för 18 marina alger. In Granmo Å, (ed.) Översiktsplan samt biologiska tester av industriavloppsvatten från Stenungsund, Statens Naturvårdsverk, Rapport SNV PM 1845. (In Swedish with English summary)
Rapport, 1984

Författare

Sten-Åke Wängberg

Sverker Molander

Chalmers, COMESA, Miljösystemanalys

Hans Blanck

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07