Sverker Molander

Professor vid Environmental Systems Analysis

Sverker Molanders forskning handlar om utveckling och tillämpning av metoder för att förstå och begränsa samhälleliga processers miljöpåverkan. Han är särskilt engagerad i studier relaterade till risker från kemikalier, materialflöden och energisystem baserade på förnybara energikällor. De systemmetoder som tillämpas är bl a bedömningar av ekologiska/miljömässiga risker och substans/materialflöden, ofta med perspektiv från livscykelanalys (LCA). Identifiering av indikatorer och uppbyggnad av indikatorsystem för att täcka in miljö- och hållbarhetsaspekter är ett återkommande tema i hans forskning. Aktuell forskning inkluderar även tvärvetenskapligt samarbete med samhällsvetare kring risker och styrmedel, och täcker in såväl strukturer som funktioner i kopplingen mellan samhälle och miljö/klimatutmaningarna. Sverker Molander är koordinator för ett delprogram i Sidas bilaterala stöd till Universidade Eduardo Mondlane, i Mocambique. Han är också medlem i SETACs Global Science Committee, Östersjöstiftelsens forskningsdelegation och vetenskaplig granskare åt Familjen Kamprads Stiftelse.

Källa: chalmers.se
Image of Sverker Molander

Visar 223 publikationer

2023

Imaging-sonar observations of salmonid interactions with a vertical axis instream turbine

Anke Bender, Olivia Langhamer, Francisco Francisco et al
River Research and Applications. Vol. In Press
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2023

Risk assessment of chemicals and their mixtures are hindered by scarcity and inconsistencies between different environmental exposure limits

Mikael Gustavsson, Sverker Molander, Thomas Backhaus et al
Environmental Research. Vol. 225
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2023

Environmental Management Cycles for Chemicals and Climate Change, EMC4: A new conceptual framework contextualizing climate and chemical risk assessment and management

Mariana Cains, Alizée O. S. Desrousseau, Alistair B.A. Boxall et al
Integrated environmental assessment and management. Vol. In press
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

A practice-based framework for defining functional units in comparative life cycle assessments of materials

Anna Furberg, Rickard Arvidsson, Sverker Molander
Journal of Industrial Ecology. Vol. 26 (3), p. 718-730
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Estimating the release of chemical substances from consumer products, textiles and pharmaceuticals to wastewater

Mikael Gustavsson, Sverker Molander, Thomas Backhaus et al
Chemosphere. Vol. 287
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Linking household and productive use of electricity with mini-grid dimensioning and operation

Elias Hartvigsson, Jimmy Ehnberg, Erik Ahlgren et al
Energy for Sustainable Development. Vol. 60, p. 82-89
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Human health impacts of natural diamond production

Anna Furberg, Rickard Arvidsson, Sverker Molander
Social LCA Impacts, Interests, Interactions
Paper i proceeding
2020

Cumulative impact assessment for ecosystem-based marine spatial planning

Linus Hammar, Sverker Molander, Jonas Pålsson et al
Science of the Total Environment. Vol. 734
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Tackling complexity and problem formulation in rural electrification through conceptual modelling in system dynamics

Elias Hartvigsson, Erik Ahlgren, Sverker Molander
Systems Research and Behavioral Science. Vol. 37 (1), p. 141-153
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Life Cycle Assessment of Electricity Generation from an Array of Subsea Tidal Kite Prototypes

Mohamad Kaddoura, Johan Tivander, Sverker Molander
Energies. Vol. 13 (2)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Reframing human excreta management as part of food and farming systems

Robin Harder, Rosanne Wielemaker, Sverker Molander et al
Water Research. Vol. 175
Reviewartikel
2019

Life Cycle Environmental Impacts of Synthetic Diamond Production

Anna Furberg, Rickard Arvidsson, Mikael Larsson et al
Poster (konferens)
2019

How uncertainties are handled in LCA – focus on the wastewater and textile sectors

Sara Heimersson, Hanna Holmquist, Magdalena Svanström et al
Övrigt konferensbidrag
2019

On the Relationship between Pro-Environmental Behavior, Experienced Monetary Costs, and Psychological Gains

Mathias Zannakis, Sverker Molander, Lars-Olof Johansson
Sustainability. Vol. 11 (19)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Dissipation of tungsten and environmental release of nanoparticles from tire studs: A Swedish case study

Anna Furberg, Rickard Arvidsson, Sverker Molander
Journal of Cleaner Production. Vol. 207, p. 920-928
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

WindChoir - ett GIS-verktyg för MKB?

Sverker Molander
Övrigt konferensbidrag
2019

What are the Life Cycle Environmental Impacts of Synthetic Diamond?

Anna Furberg, Rickard Arvidsson, Mikael Larsson et al
Poster (konferens)
2019

Bringing technology into social-ecological systems research-Motivations for a socio-technical-ecological systems approach

Helene Ahlborg, Ilse Ruiz-Mercado, Sverker Molander et al
Sustainability. Vol. 11 (7)
Reviewartikel
2019

Environmental life cycle assessment of cemented carbide (WC-Co) production

Anna Furberg, Rickard Arvidsson, Sverker Molander
Journal of Cleaner Production. Vol. 209, p. 1126-1138
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Marine Renewables Respecting the Environment

Olivia Langhamer, Sverker Molander
Examines in Marine Biology & Oceanography. Vol. 2 (2), p. 1-3
Reviewartikel
2018

Power Take-Off System for a Subsea Tidal Kite - LCA report

Johan Tivander, Mohamad Kaddoura, Sverker Molander
Rapport - Europeiska kommissionen (EU)
2018

Live and Let Die? Life Cycle Human Health Impacts from the Use of Tire Studs

Anna Furberg, Rickard Arvidsson, Sverker Molander
International Journal of Environmental Research and Public Health. Vol. 15 (8)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Societal flows of cemented tungsten carbide – the case of tire studs

Anna Furberg, Rickard Arvidsson, Sverker Molander
Övrigt konferensbidrag
2018

Environmental Assessment of Emerging Technologies: Recommendations for Prospective LCA

Rickard Arvidsson, Anne-Marie Tillman, Björn Sandén et al
Journal of Industrial Ecology. Vol. 22 (6), p. 1286-1294
Reviewartikel
2018

Using DALY for Assessing Human Health Impacts of Conflict Minerals

Anna Furberg, Rickard Arvidsson, Sverker Molander
Social LCA People and Places for Partnership
Paper i proceeding
2018

Proxy Measures for Simplified Environmental Assessment of Manufactured Nanomaterials

Rickard Arvidsson, Anders Baun, Anna Furberg et al
Environmental Science & Technology. Vol. 52 (23), p. 13670-13680
Reviewartikel
2017

Introducing ocean energy industries to a busy marine environment

Linus Hammar, Martin Gullström, Thomas G. Dahlgren et al
Renewable and Sustainable Energy Reviews. Vol. 74, p. 178-185
Reviewartikel
2017

Estimating human toxicity potential of land application of sewage sludge: the effect of modelling choices

Robin Harder, Gregory Peters, Magdalena Svanström et al
International Journal of Life Cycle Assessment. Vol. 22 (5), p. 731-743
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Updated indicators of Swedish national human toxicity and ecotoxicity footprints using USEtox 2.01

Maria Nordborg, Rickard Arvidsson, Göran Finnveden et al
Environmental Impact Assessment Review. Vol. 62, p. 110-114
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Prospective Life Cycle Assessment of Epitaxial Graphene Production at Different Manufacturing Scales and Maturity

Rickard Arvidsson, Sverker Molander
Journal of Industrial Ecology. Vol. 21 (5), p. 1153-1164
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Managing chemical risk information. the case of Swedish retailers and Chinese suppliers in textile supply chains

Kristin Fransson, Birgit Brunklaus, Sverker Molander et al
Sustainability in Fashion and Textiles: Values, Design, Production and Consumption, p. 82- 96
Kapitel i bok
2017

Ecology and sociotechnical systems research – motivations for theoretical and methodological integration across fields

Helene Ahlborg, Ilse Ruiz-Mercado, Sverker Molander et al
International Sustainability Transitions conference 2017
Övrigt konferensbidrag
2017

Do Tire Studs in Cars Save or Take Lives? A Life Cycle Assessment on Human Health Impacts

Anna Furberg, Rickard Arvidsson, Sverker Molander
Life Cycle Management (LCM) conference, 3-6 September 2017, Luxembourg, Luxembourg
Poster (konferens)
2017

A tool for simulating collision probabilities of animals with marine renewable energy devices

Pal Schmitt, Ross Culloch, Lilian Lieber et al
PLoS ONE. Vol. 12 (11)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Perceived resource scarcity and environmental behaviors - how do they relate?

Mathias Zannakis, Sverker Molander, Lars-Olof Johansson
113th Annual American Political Science Association Meeting & Exhibition, San Francisco, USA, August 31 - September 3, 2017
Paper i proceeding
2016

Using system dynamics for long term bottom-up electric load modeling in rural electrification

Elias Hartvigsson, Jimmy Ehnberg, Erik Ahlgren et al
International System Dynamics Conference
Paper i proceeding
2016

Core−Shell Nanoplasmonic Sensing for Characterization of Biocorona Formation and Nanoparticle Surface Interactions

Rickard Frost, Carl Wadell, Anders Hellman et al
ACS Sensors. Vol. 1 (6), p. 798-806
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

The zinc paradox – a problem for USEtox-based indicators of national chemical footprints?

Rickard Arvidsson, Maria Nordborg, Christel Cederberg et al
SETAC Europe 22th Case Study Symposium, 20-22 September, Montpellier, France
Paper i proceeding
2016

Energy and resource use assessment of graphene as a substitute for indium tin oxide in transparent electrodes

Rickard Arvidsson, Duncan Kushnir, Sverker Molander et al
Journal of Cleaner Production. Vol. 132, p. 289-297
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Expanding the concept of sustainable seafood using Life Cycle Assessment

Friederike Ziegler, Sara Hornborg, Bridget S. Green et al
Fish and Fisheries. Vol. 17 (4), p. 1073-1093
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Lessons from early assessments of production processes for the nanomaterial graphene

Rickard Arvidsson, Sverker Molander
SETAC Europe 22th Case Study Symposium, 20-22 September, Montpellier, France
Paper i proceeding
2016

Review of Screening Risk Assessment Methods for Nanomaterials

Rickard Arvidsson, Anna Furberg, Sverker Molander
Rapport
2016

Quantifying emissions and environmental risks of cemented carbide (WC) nanoparticles from tire studs

Anna Furberg, Rickard Arvidsson, Sverker Molander
11th International Conference on the Environmental Effects of Nanoparticles and Nanomaterials (ICEENN), 14-18 August, Golden, Colorado, USA
Paper i proceeding
2016

Towards circular flows of tungsten - Characterizing dissipation

Anna Furberg, Rickard Arvidsson, Sverker Molander
Future Circular Materials Conference, 11-12 may 2016, Gothenburg
Poster (konferens)
2016

Risk scoring and ranking of nanomaterials – a way forward?

Rickard Arvidsson, Anna Furberg, Sverker Molander
Society for Risk Analysis Europe: Nordic Chapter Annual Meeting, 14-15 November, Gothenburg, Sweden
Övrigt konferensbidrag
2016

Including pathogen risk in life cycle assessment: the effect of modelling choices in the context of sewage sludge management

Robin Harder, Gregory Peters, Sverker Molander et al
International Journal of Life Cycle Assessment. Vol. 21 (1), p. 60-69
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Very Small Flows? Review of the Societal Metabolism of Nanomaterials

Anna Furberg, Rickard Arvidsson, Sverker Molander
Advances Nanotechnology. Volume 15
Kapitel i bok
2016

Jordbrukets ekosystemtjänster. Från koncept till gårdsbaserade indikatorer

Christel Cederberg, Birgit Landquist, Sverker Molander et al
Rapport
2015

Assessing Transport Infrastructure Sustainability - Literature Review of Practices in Sustainability Assessment of Transport Infrastructures with the Identification of Issues and Knowledge Gaps

Anna Furberg, Sverker Molander, Holger Wallbaum
Conference proceedings. International Association for Impact Assessment, IAIA15 Conference: Impact Assessment in the Digital ERA. Session: Exploring the role of SEA as a facilitator for sustainable planning. 20-23 april 2015. Florence, Italy.
Paper i proceeding
2015

Assessment of Load Profiles in Minigrids: A Case in Tanzania

Elias Hartvigsson, Jimmy Ehnberg, Erik Ahlgren et al
50th International Universities Power Engineering Conference, UPEC 2015, p. Article no. 7339818-
Paper i proceeding
2015

Assessing impacts of tungsten carbide: A substance and particle flow analysis

Anna Furberg, Rickard Arvidsson, Sverker Molander
International Society for Industrial Ecology Biennial Conference, 7-10 July, Surrey, United Kingdom
Paper i proceeding
2015

Methods in environmental assessment of renewables

Sverker Molander, Rickard Arvidsson
International Association for Impact Assessment Conference
Paper i proceeding
2015

A Probabilistic Model for Hydrokinetic Turbine Collision Risks: Exploring Impacts on Fish

Linus Hammar, Linda Eggertsen, Sandra Andersson et al
PLoS ONE. Vol. 10 (3), p. e0117756-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Rural Electrification Through Minigrids in Developing Countries: Initial Generation Capacity Effect on Cost-Recovery

Elias Hartvigsson, Erik Ahlgren, Jimmy Ehnberg et al
International Conference of the System Dynamics Society
Paper i proceeding
2015

Exploring the planetary boundary for chemical pollution

Miriam Diamond, Cynthia A. de Wit, Sverker Molander et al
Environment International. Vol. 78, p. 8-15
Reviewartikel
2015

Review of Environmental Assessment Case Studies Blending Elements of Risk Assessment and Life Cycle Assessment

Robin Harder, Hanna Holmquist, Sverker Molander et al
Environmental Science & Technology. Vol. 49 (2), p. 13083-13093
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Dis-Ag-reement: the construction and negotiation of risk in the Swedish controversy over antibacterial silver

Max Boholm, Rickard Arvidsson, Åsa Boholm et al
Journal of Risk Research. Vol. 18 (1), p. 93-110
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Assessing environmental impacts of renewable power

Sverker Molander, Rickard Arvidsson
Systems Perspectives on Renewable Power 2014, p. 60-71
Kapitel i bok
2014

Bannlys alla politiska beslut som ger mer klimatutsläpp

Jonas Anselm, Marianne Danielsson, Katarina Eckerberg et al
Dagens Nyheter
Artikel i övrig tidskrift
2014

Miljöbedömning av förnybar elproduktion

Sverker Molander, Rickard Arvidsson
Perspektiv på förnybar el 2014, p. 16-17
Kapitel i bok
2014

Is graphene a ”wonder material” also from an environmental life cycle perspective?

Rickard Arvidsson, Duncan Kushnir, Björn Sandén et al
Abstract of Papers of the American Chemical Society. Vol. 247
Övrigt konferensbidrag
2014

Assessing the Environmental Risks of Silver from Clothes in an Urban Area

Rickard Arvidsson, Sverker Molander, Björn Sandén
Human and Ecological Risk Assessment (HERA). Vol. 20 (4), p. 1008-1022
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Prospective Life Cycle Assessment of Graphene Production by Ultrasonication and Chemical Reduction

Rickard Arvidsson, Duncan Kushnir, Björn Sandén et al
Environmental Science & Technology. Vol. 48 (8), p. 4529−4536-4536
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Towards a common conceptual framework for chemical footprint bridging Risk Assessment and Life Cycle Assessment: Short review and way forward

Tomas Rydberg, Serenella Sala, Anders Bjørn et al
SETAC 24th Annual Meeting, Basel, Switserland
Paper i proceeding
2014

Environmental Risk Assessment of Pharmaceuticals - Effects on Fish in a Swedish River

Anna Furberg, Rickard Arvidsson, Maria Florberger et al
Globaqua-Cytothreat- Endetech-Scarce Workshop, PHARMACEUTICALS IN WASTEWATERS AND SURFACE WATERS UNDER MULTISTRESSORS SITUATION: Fate, Adverse effects, Risks and Removal Technologies
Övrigt konferensbidrag
2014

Assessing ecological risks of offshore wind power on Kattegat cod

Linus Hammar, A. Wikstrom, Sverker Molander
Renewable Energy. Vol. 66, p. 414-424
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Exposure assessments of nanoparticles in aquatic environments – considerations, review and recommendations

Rickard Arvidsson, Julian A. Gallego-Urrea, Sverker Molander et al
Rapport
2013

On-Site Sewage Systems from Good to Bad to...? Swedish Experiences with Institutional Change and Technological Dependencies 1900 to 2010

Are Wallin, Mathias Zannakis, Sverker Molander
Sustainability. Vol. 5 (11), p. 4706-4727
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Who needs to know what about energy use? The palm oil biofuel case

Magdalena Svanström, Rickard Arvidsson, Kristin Fransson et al
6th International Conference on Life Cycle Management
Övrigt konferensbidrag
2013

Is there a "crystal ball"? Assessing environmental life cycle impacts of new nanomaterials

Rickard Arvidsson, Duncan Kushnir, Björn Sandén et al
7th International Society for Industrial Ecology Biennial Conference, 25-28 June, Ulsan, South Korea
Paper i proceeding
2013

Do biofuels require more water than do fossil fuels? Life cycle-based assessment of jatropha oil production in rural Mozambique

Johan Hagman, Michelle Nerentorp, Rickard Arvidsson et al
Journal of Cleaner Production. Vol. 53, p. 176-185
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Handling chemical risk information in international textile supply chains

Kristin Fransson, Sverker Molander
Journal of Environmental Planning and Management. Vol. 56 (3), p. 345-361
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Facing complexity through informed simplifications: a research agenda for aquatic exposure assessment of nanoparticles

Antonia Preatorius, Rickard Arvidsson, Sverker Molander et al
Environmental Sciences: Processes and Impacts. Vol. 15 (1), p. 161-168
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Hydrokinetic Turbine Effects on Fish Swimming Behaviour

Linus Hammar, Sandra Andersson, Linda Eggertsen et al
PLoS ONE. Vol. 8 (12), p. artikel nr e84141-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Flows of Chemical Risk Information in the Consumer Paint Product Chain

Kristin Fransson, Birgit Brunklaus, Sverker Molander
Journal of Industrial Ecology. Vol. 17 (2), p. 310-320
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Influence of interventions and internal motivation on Swedish homeowners’ change of on-site sewage systems

Are Wallin, Mathias Zannakis, Lars-Olof Johansson et al
Resources, Conservation and Recycling. Vol. 76 (July 2013), p. 27-40
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

How to make policy-relevant life cycle assessments of future products? Lessons learned from nanomaterials

Rickard Arvidsson, Duncan Kushnir, Björn Sandén et al
6th International Conference on Life Cycle Management, Gothenburg, 25-28 August
Paper i proceeding
2013

Review of Potential Environmental and Health Risks of the Nanomaterial Graphene

Rickard Arvidsson, Sverker Molander, Björn Sandén
Human and Ecological Risk Assessment (HERA). Vol. 19 (4), p. 873-887
Reviewartikel
2012

Renewable ocean energy in the Western Indian Ocean

Linus Hammar, Jimmy Ehnberg, Alberto Mavume et al
Renewable and Sustainable Energy Reviews. Vol. 16 (7), p. 4938-4950
Reviewartikel
2012

Varför brister politikerna när det gäller miljömålen?

Katarina Eckerberg, Eva Friman, Ing-Marie Gren et al
Dagens Nyheter
Artikel i övrig tidskrift
2012

Energy use indicators in energy and life cycle assessments of biofuels: review and recommendations

Rickard Arvidsson, Kristin Fransson, Morgan Fröling et al
Journal of Cleaner Production. Vol. 31, p. 54-61
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

How much energy is used when producing biofuels?

Rickard Arvidsson, Kristin Fransson, Morgan Fröling et al
World Bioenergy 2012, Jönköping, Sweden
Poster (konferens)
2012

Stereo-Video Methodology for Quantitative Analysis of Fish-Turbine Interactions

Linus Hammar, Jimmy Ehnberg, Linda Eggertsen et al
1st Asian Wave and Tidal Conference Series, p. 8-
Paper i proceeding
2012

Particle flow analysis. Exploring Potential Use Phase Emissions of Titanium Dioxide nanoparticles from Sunscreen, Paint and Cement

Rickard Arvidsson, Sverker Molander, Björn Sandén
Journal of Industrial Ecology. Vol. 16 (3), p. 343-351
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Planetary boundaries for chemical pollution

Martin Scheringer, Thomas Backhaus, Åke Bergman et al
Dioxin 2012 - 32nd International Symposium on Halogenated Persistent Organic Compounds
Paper i proceeding
2012

Simplified site-screening method for micro tidal current turbines applied in Mozambique

Linus Hammar, Jimmy Ehnberg, Alberto Mavume et al
Renewable Energy. Vol. 2012 (44), p. 414-422
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Emissions of additives from plastics in the societal material stock – a case study for Sweden

Tomas Rydberg, Jenny Westerdahl, Elisabeth Hallberg et al
Handbook of Environmental Chemistry, p. 253-264
Kapitel i bok
2012

Towards transparent and relevant use of energy use indicators in LCA studies of biofuels

Rickard Arvidsson, Kristin Fransson, Morgan Fröling et al
6th SETAC World Congress / SETAC Europe 22nd Annual Meeting in Berlin
Poster (konferens)
2012

How do we know the energy use when producing biomaterials or biofuels?

Rickard Arvidsson, Kristin Fransson, Morgan Fröling et al
Proceedings of ECO-TECH 2012
Övrigt konferensbidrag
2012

Calculating the Swedish economy‐wide emissions of additives from plastic materials

Sverker Molander, Kristin Fransson, Johan Tivander et al
33rd Annual Meeting SETAC North America
Poster (konferens)
2011

Ödesdigert slöseri med silver

Rickard Arvidsson, Sverker Molander, Björn Sandén
Svenska Dagbladet (SvD)
Artikel i övrig tidskrift
2011

Comparative analysis using EIA for developed and developing coutnries case studies of hydroelectric power plants in Pakistan, Norway and Sweden

Nizami Abdul-Sattar, Sverker Molander, Zaki-ul-Zaman Asam et al
International Journal of Sustainable Development & World Ecology. Vol. 18 (2), p. 134-142
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

The construction and handling of chemical risk information in a paint supply chain

Kristin Fransson, Sverker Molander
6th International Conference on Industrial Ecology, Berkley, California, June 7-10, 2011
Övrigt konferensbidrag
2011

Emissions of chemicals from the economy-wide stock of plastic material - a first model iteration for Sweden

Jenny Westerdahl, Sverker Molander, Johan Tivander et al
21st Annual Meeting SETAC Europe, Milan, Italy, 2011
Paper i proceeding
2011

A concept model for the linking of scientific research to the design and creation of sustainable socio-technical-ecological systems

Sverker Molander
The Adlerbert Research Foundation Jubilee Conference, Göteborg University, Göteborg, November 2011
Poster (konferens)
2011

Challenges in Exposure Modeling of Nanoparticles in Aquatic Environments

Rickard Arvidsson, Sverker Molander, Björn Sandén et al
Human and Ecological Risk Assessment (HERA). Vol. 17 (1), p. 245-262
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

Krävs långsiktiga satsningar

Sverker Molander
ETC (7 oktober 2011)
Artikel i övrig tidskrift
2011

Impacts of a Silver-Coated Future - Particle Flow Analysis of Silver Nanoparticles

Rickard Arvidsson, Sverker Molander, Björn Sandén
Journal of Industrial Ecology. Vol. 15 (6), p. 844-854
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

Factors influencing house-owners to adopt environmentally improved on-site sewage systems

Are Wallin, Sverker Molander
International Society for Industrial Ecology 2011 Conference, June 7-10, 2011 University of California, Berkeley
Poster (konferens)
2011

Faktorer som påverkar hushåll att minska enskilda avlopps miljöbelastning

Are Wallin, Sverker Molander, Lars-Olof Johansson
Rapport
2011

Substance Flow Analysis of Novel Compounds: The Case of Graphene

Rickard Arvidsson, Sverker Molander, Björn Sandén
6th International Conference on Industrial Ecology, Berkley, California, June 7-10, 2011.
Poster (konferens)
2011

Conceptualizing emissions of chemicals from products - foundations of a modelling approach

Sverker Molander, Johan Tivander, Filippa Fuhrman et al
21st Annual Meeting SETAC Europe, Milan, Italy, 2011
Poster (konferens)
2011

Including Carbon Emissions from Deforestation in the Carbon Footprint of Brazilian Beef

Christel Cederberg, Martin Persson, K. Neovius et al
Environmental Science & Technology. Vol. 45 (5), p. 1773-1779
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

The Environmental Risks of Silver in Clothes

Rickard Arvidsson, Sverker Molander, Björn Sandén
Creating Successful and Sustainable Societies - Capabilities, resources and trust. The Adlerbert Research Foundation Jubilee Conference
Poster (konferens)
2011

Att värna viktig metall är inte alarmism

Rickard Arvidsson, Sverker Molander, Björn Sandén
Svenska Dagbladet (SvD)
Artikel i övrig tidskrift
2011

Emission of chemicals from consumer goods - From product flow data to organic substance emissions to the environment – the case of PVC flooring

Johan Tivander, Filippa Fuhrman, Sverker Molander
21st Annual Meeting SETAC Europe, Milan, Italy, 2011
Paper i proceeding
2010

Förnybara energikällors inverkan på de svenska miljömålen

Sverker Molander, Helene Ahlborg, Rickard Arvidsson et al
Rapport
2010

Tracing nanomaterial hotspots in a changing world

Rickard Arvidsson, Sverker Molander, Björn Sandén
20th SETAC Europe Annual Meeting, Seville, Spain, 23-27 May 2010
Övrigt konferensbidrag
2010

Linking regional and local risk assessment

Rosana Moraes, Sverker Molander
Environmental Risk Assessment and Management from a Landscape Perspective
Kapitel i bok
2010

Electrification based on small electricity grids in Africa - ocean energy in combination with land-based energy sources

Linus Hammar, Jimmy Ehnberg, Sverker Molander
Modern Energy Review. Vol. 2, p. 71-72
Artikel i övrig tidskrift
2010

LCA/LCIA and “nano”- a brief intro for the NanoFATE project

Sverker Molander
NanoFATE workshop Seville, Spain, May 21, 2010
Övrigt konferensbidrag
2010

Chemitecs Concept Model

Johan Tivander, Sverker Molander, Filippa Fuhrman
Rapport
2010

Modelling chemical emissions from products - a Swedish case study of polymers and related chemicals

Sverker Molander, Johan Tivander, Filippa Fuhrman et al
Poster (konferens)
2010

National inventory of emissions of additives from plastic materials

Jenny Westerdahl, Patrik Andersson, Filippa Fuhrman et al
Rapport
2010

System boundaries and delimitations for dimensioning study

Johan Tivander, Sverker Molander
Rapport
2009

Literature study - models

Filippa Fuhrman, Sverker Molander, Johan Tivander
Rapport
2009

Ocean energy in combination with land-based renewable energy sources: appropriate technology for smaller electricity grids in Africa?

Linus Hammar, Jimmy Ehnberg, Martin Gullström et al
Proceedings of the 8th European Wave and Tidal Energy Conference, Uppsala, Sweden, September 2009
Övrigt konferensbidrag
2009

REACH missar nano!

Martin Hassellöv, Thomas Backhaus, Sverker Molander
Miljöforskning. Vol. 2009 (3-4)
Artikel i övrig tidskrift
2009

Chemical information in textile supply chains - the case of Swedish producers and importers

Kristin Fransson, Sverker Molander
SETAC Europe 19th Annual Meeting. Protecting ecosystem health: facing the challenge of a globally changing environment, 31 May - 4 June 2009, Göteborg, Sweden
Poster (konferens)
2009

The differences between EIA systems ‘in paper’ and ‘in practice’ in developed and developing countries for hydroelectric power plants

Nizami Abdul-Sattar, Sverker Molander, Zaki-ul-Zaman Asam et al
The 3rd International conference on Sustainable Energy and Environmental Protection. Dubin, Ireland. Vol 2, pp 314-318
Övrigt konferensbidrag
2009

Ocean energy in combination with land-based renewable energy sources: appropriate technology for smaller electricity grids in Africa?

Sverker Molander, Linus Hammar, Jimmy Ehnberg et al
Oral presentation, 8th European Wave and Tidal Energy Conference, EWTEC 2009, Uppsala, Sweden 2009
Övrigt konferensbidrag
2009

Fate modeling of titanium dioxide nanoparticles in the water compartment by colloid chemistry

Rickard Arvidsson, Sverker Molander, Björn Sandén
1st International Conference on the Environmental Implications and Applications of Nanotechnology, June 9-11, 2009, Amherst, U.S.A.
Övrigt konferensbidrag
2009

MODELLING ENVIRONMENTAL FATE OF TiO2 NANOPARTICLES IN WATER – IMPLICATIONS FOR EMPIRICAL VALIDATION STUDIES

Rickard Arvidsson, Sverker Molander, Björn Sandén et al
4th International Conference on the Environmental Effects of Nanoparticles and Nanomaterials, 6-9 September, Vienna, Austria
Övrigt konferensbidrag
2009

Lyft blicken från slammet!

Ulrika Palme, Sverker Molander, Anne-Marie Tillman
Dagens samhälle
Artikel i övrig tidskrift
2009

The fate of titanium dioxide nanoparticles in the water compartment

Rickard Arvidsson, Sverker Molander, Björn Sandén
SETAC Europe 19th Annual Meeting, 31 May-4 June, 2009, Göteborg, Sweden
Poster (konferens)
2008

Kärnkraften är livsfarlig

Sverker Molander
Debattartikel i Ordfront magasin, Januari/Februari 2008
Artikel i övrig tidskrift
2008

Greenhouse gas emissions due to deforestation in the Brazilian Amazon attributable to beef production

K Neovius, Christel Cederberg, Sverker Molander
International Conference on LCA. in the Agri-Food Sector. Zurich, November 12–14 , 2008
Övrigt konferensbidrag
2008

Attitudes to risk information among Swedish textile importers

Kristin Fransson, Sverker Molander
Integrated Testing Strategies for REACH 1st SETAC Europe Special Science Symposium, 23-24 October 2008, Brussels, Belgium
Poster (konferens)
2008

Environmental Impact of Titanium Dioxide Nanoparticles – Applying Life Cycle Thinking and Risk Assessment for Swedish Conditions

Rickard Arvidsson, Sverker Molander, Björn Sandén
3rd International Conference on the Environmental Effects of Nanoparticles and Nanomaterials, Birmingham University, Birmingham, UK, September 15-16, 2008
Poster (konferens)
2008

Nanoteknik i våra hem

Björn Sandén, Sverker Molander, Martin Hassellöv et al
Miljöforskning. Vol. 2008 (3), p. 24-25
Artikel i övrig tidskrift
2007

Verification of a benthic boxcosm system with potential for extrapolating experimental results to the field

Ida-Maja Hassellöv, Stefan Agrenius, Sverker Molander et al
Journal of Experimental Marine Biology and Ecology. Vol. 353 (2), p. 265-278
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

The Challenge of Sustainable Development to Life-cycle Science - Contributions to a Research Agenda. Sustainable Neighbourhood - from Lisbon to Leipzig through Research (L2L)

Sverker Molander, Anne-Marie Tillman
4 th BMBF Forum for Sustainability, German EU Council Presidency 2007, Leipzig, Germany, May 8-10, 2007
Övrigt konferensbidrag
2006

Production and regional trade flows of natural gas, platinum, roundwood, and soybeans

Sverker Molander, Are Wallin, Stefan Wirsenius
Rapport
2005

Sustainable development indicators for wastewater systems - researchers and indicator users in a co-operative case study

Ulrika Palme, Margareta Lundin, Anne-Marie Tillman et al
Resources, Conservation and Recycling. Vol. 43 (3), p. 293-311
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2005

Normative ethics and methodology for life cycle assessment

Tomas Ekvall, Anne-Marie Tillman, Sverker Molander
Journal of Cleaner Production. Vol. 13 (13-14), p. 1225-1234
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2004

Bringing Science and Pragmatism together in a Tiered Approach for Modelling Toxicological Impacts in LCA

Jeroen Guniée, Arjan de Koning, David Pennington et al
International Journal of Life Cycle Assessment. Vol. 9 (5), p. 320-326
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2004

AVALIAÇÃO DE RISCO ECOLÓGICO EM ESCALA REGIONAL E LOCAL: UMA NOVA ABORDAGEM

Rosana Moraes, Sverker Molander
Poster presentation at the VIII Congresso Brasileiro de Ecotoxicologia (VIII ECOTOX), 17-20 October, 2004, Florianópolis, SC, Brasil
Poster (konferens)
2004

Stream fish communities and their associations to habitat variables in a rain forest reserve in southeastern Brazil.

Pedro Gerhard, Rosana Moraes, Sverker Molander
Environmental Biology of Fishes. Vol. 71 (4), p. 321-340
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2004

Establishing conservation priorities in a rain forest reserve in Brazil: An application of the regional risk assessment method

Rosana Moraes, Wayne Landis, Sverker Molander
Regional Scale Ecological Risk Assessment: using the relative risk model
Kapitel i bok
2004

Handling data in OMNIITOX - data quality foundation, availability of substance property data & data acquisition

Sverker Molander, Maria Erixon, Karolina Flemström et al
oral presentation 14th Annual Meeting of SETAC Europe, Prague, Czech Republic, April 2004.
Övrigt konferensbidrag
2004

A Procedure for Ecological Tiered Assessment of Risks (PETAR)

Rosana Moraes, Sverker Molander
Human and Ecological Risk Assessment (HERA). Vol. 10 (2), p. 349-371
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2004

OMNIITOX - operational life-cycle impact assessment models and information tools for practitioners

Sverker Molander, Peter Lidholm, Diederik Schowanek et al
International Journal of Life Cycle Assessment. Vol. 9 (5), p. 282-288
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2004

Bringing science and pragmatism together a tiered approach for modelling toxicological impacts in LCA

Jeroen Guniée, Arjan de Koning, David W. Pennington et al
International Journal of Life Cycle Assessment. Vol. 9 (5), p. 320-326
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2004

Environmental costs in Life Cycle Assessment for eco-efficiency assessment of substitution of chemicals. ECO-EFFICIENCY FOR SUSTAINABILITY Quantified methods for decision making

Stefan Bengtsson, Li Sjöborg, Klas Hallberg et al
International Conference April 1-3, 2004, Leiden, Netherlands
Övrigt konferensbidrag
2003

Pesticide residues in rivers of a Brazilian Rain Forest Reserve: Assessing the potential concern for effects on aquatic life and human health.

Rosana Moraes, Sara Elfvendahl, Henrik Kylin et al
Ambio. Vol. 32 (4), p. 258-263
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2003

Establishing causality between exposure to metals and effects on fish

Rosana Moraes, P. Gerhard, L. Andersson et al
Human and Ecological Risk Assessment (HERA). Vol. 9 (1), p. 149-169
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2003

Ecotoxicity Effect Indicator for use in the OMNIITOX Base Model

Sverker Molander, Henrik Larsen, Jerome Payet
Rapport
2003

Data availability for the OMNIITOX Simple/simplified Base Model

Sverker Molander, Maria Erixon, Johan Tivander et al
Rapport
2002

Assessing Ecological Risks of Abandoned Lead Mines to Aquatic Fauna

Rosana Moraes, Pedro Gerald, Linda Andersson et al
Rapport
2002

OMNIITOX a brief presentation of an EC RTD project within the 5:th Framework Program

Sverker Molander
oral presentation 12th Annual Meeting of SETAC Europe, Vienna, Austria, May 2002
Övrigt konferensbidrag
2002

Regional Risk Assessment in a Brazilian Rain Forest Reserve

Rosana Moraes, Wayne G. Landis, Sverker Molander
Human and Ecological Risk Assessment (HERA). Vol. 8 (7), p. 1779-1803
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2002

Refined Problem Definition

Veronica Borghi, Pere Fullana, Sverker Molander et al
Rapport
2002

Refined Problem Definition for the OMNIITOX project

Sverker Molander, Veronica Borghi, Pere Fullana
Rapport
2001

The Effect of TBT on the Structure of a Marine Sediment Community - a Boxcosm Study

Ingela Dahllöf, Stefan Agrenius, Hans Blanck et al
Marine Pollution Bulletin. Vol. 42 (8), p. 689-695
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2001

Marginal or average data - Ethical implications

Tomas Ekvall, Sverker Molander, Anne-Marie Tillman
1st Int Conf on Life Cycle Management / Christiansen S., Horup M., Astrup Jensen A., p. 91-93
Paper i proceeding
2001

Regional risk assessment for epigean and subterranean aquatic fauna in a Brazilian rain forest reserve

Rosana Moraes, WG Landis, Sverker Molander
Poster presentation 22nd Annual Meeting for Society of Environmental Toxicology and Chemistry. November 11-15 Baltimore, USA
Poster (konferens)
2001

Establishing causality between exposure to metals and effects on fish in a rain forest reserve

Rosana Moraes, Pedro Gerhard, Linda Andersson et al
Oral presentation 22nd Annual Meeting for Society of Environmental Toxicology and Chemistry. November 11-15 Baltimore, USA.
Övrigt konferensbidrag
2001

A weight-of-evidence approach for assessing effects of metals exposure to fish fauna in a Brazilian rain forest reserve

Rosana Moraes, Pedro Gerhard, Linda Andersson et al
Oral presentation, Proceedings from 11th Annual Meeting for the European Society of Environmental Toxicology and Chemistry. May 6-11, Madrid, Spain. P. 32-33, p. 32-33
Övrigt konferensbidrag
2000

Ecological Risk Assessment in a Brazilian Rain Forest Reserve - Challenges and Perspective

Rosana Moraes, Sverker Molander
SETAC Globe News 1 (1) pp 50-51, 2000
Artikel i övrig tidskrift
2000

Utvärdering av CEMUS pedagogiska verksamhet

S Ernald, Sverker Molander
Rapport
2000

Life Cycle Assessment of Wastewater Systems - Influence of System Boundaries and Scale on Calculated Environmental Loads

Margareta Lundin, Magnus Bengtsson, Sverker Molander
Environmental Science & Technology. Vol. 34, p. 180-186
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2000

Using different levels of biological organisation as indication of effects on fish fauna caused by pesticides exposure in a rain forest reserve, Brazil

Rosana Moraes, Linda Andersson, Sara Elfvendahl et al
Poster presentation, 21st Annual Meeting of SETAC, Nashville, USA
Poster (konferens)
2000

LCA based indicators for sustainable development of urban water systems

Margareta Lundin, Sverker Molander, Greg Morrison
International Society of Ecological Economics Conference 5-8 July 2000, Canberra, Australia
Övrigt konferensbidrag
2000

Benthic foraminiferal tolerance to tri-n-butyltin (TBT)

Mikael Gustafsson, Ingela Dahllöf, Hans Blanck et al
Marine Pollution Bulletin. Vol. 40, p. 1072-1075
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1999

Det specifika med miljösystemanalysen

Henrikke Baumann, Anne-Marie Tillman, Sverker Molander
Övrigt
1999

Ecological Risk Assessment of Human Impacts on an Aquatic Ecosystem in the Brazilian Rain Forest

Rosana Moraes, Pedro Gerhard, Sonia Buck et al
Poster presentation 20th Annual Meeting of SETAC, Philadelphia, USA
Poster (konferens)
1999

Long-term effects of tri-n-butyltin on the function of a marine sediment system

Ingela Dahllöf, Hans Blanck, Per Hall et al
Marine Ecology Progress Series. Vol. 188, p. 1-11
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1998

A set of indicators for the assessment of temporal variations in the sustainability of sanitary systems

Margareta Lundin, Sverker Molander, Greg Morrison
Water Science and Technology. Vol. 39 (5), p. 235-242
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1998

An Approach for Handling Geographical Information in Life Cycle Assessment Using a Relational Database

Raul Carlson, Sverker Molander, Bengt Steen et al
Journal of Hazardous Materials. Vol. 61, p. 67-75
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1998

Butyltins in marine sediments from the Swedish west coast

M.A De La Cruz, Sverker Molander
Rapport
1998

Ecological Risk Assessment of Human Impacts on Aquatic Ecosystems of PETAR, Brazil

Rosana Moraes, Sverker Molander
Poster presentation Annual Meeting of SETAC, Seattle, USA
Poster (konferens)
1998

A set of indicators for the assessment of temporal variations in the sustainability of sanitary systems

Margareta Lundin, Sverker Molander, Greg Morrison
Paper presented at the International WIMEK Congress, "Options for closed water systems - Sustainable water management", Wageningen, the Netherlands, March 11-13, 1998
Övrigt konferensbidrag
1997

A relational database for use with risk analysis and GIS-applications

Bengt Steen, Sverker Molander, Raul Carlson et al
Presentation at the international RISK 97 conference, Amsterdam, the Netherlands, October 21-24, 1997
Övrigt konferensbidrag
1997

Ecotoxicological effects on biogeochemical processes in marine sediments: 2. The effects of tri-n-butyl tin (TBT) on nutrient fluxes and mineralisation rates

Ingela Dahllöf, Hans Blanck, Per Hall et al
Poster presentation at the 2:nd International Conference on Contaminated Sediments, Rotterdam, the Netherlands, September 7-11, 1997
Poster (konferens)
1997

Indicators for the development of sustainable water and wastewater systems

Margareta Lundin, Sverker Molander, Greg Morrison
Paper presented at the International Sustainable Development Research Conference, Manchester, UK, April 7-8, 1997
Övrigt konferensbidrag
1996

Ecotoxicological effects on biogeochemical processes in marine sediment

Hans Blanck, P Hall, Sverker Molander et al
Rapport
1993

Discussion of methods for the ecotoxicological classification in life-cycle analysis (LCA)

Sverker Molander, Anne-Marie Tillman, Torbjörn Svensson et al
Paper presented at the SETAC, SECOTOX and UMIP/EDIP workshop on "LCA-classification and Evaluation of Ecological Impact Assessment" Technical University of Denmark, Lyngby, Denmark, January 7-8 1993, 12 pp
Övrigt konferensbidrag
1993

A simple procedure for ecotoxicological characterization in life-cycle assessments (LCA) of products - a proposal

Sverker Molander, Anne-Marie Tillman, A Thurén
Presentation at SETAC 14:th annual meeting, Houston, Texas, November 14-18 1993
Övrigt konferensbidrag
1992

Education in environmental science at the University of Göteborg (GU) and Chalmers University of technology (CTH) in Sweden

Sverker Molander, Göran Wallin
Paper presented at ECO-ED, A World Congress for Education and Communication on Environment and Development, Toronto, Canada, 16-21 October, 1992
Övrigt konferensbidrag
1992

Detection of Pollution-Induced Community Tolerance (PICT) in marine periphyton communities established under diuron exposure

Sverker Molander, Hans Blanck
Aquatic Toxicology 22:129-144. (Cited 54 times to 2011-04)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1992

Combined effects of tri-n-butyl tin (TBT) and diuron in marine periphyton detected as pollution-induced community tolerance (PICT)

Sverker Molander, Björn Dahl, Hans Blanck et al
Archives of Environmental Contamination and Toxi¬cology 22:419-427. (Cited 33 times to 2011-04)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1990

Toxicity assessment by Pollution-Induced Community Tolerance (PICT), and identification of metabolites in periphyton communities after exposure to 4,5,6-trichloroguaiacol.

Sverker Molander, Hans Blanck, Maria Söderström
Aquatic Toxicology 18:115-136. (Cited 15 times to 2011-04)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1989

Pollution-induced Community Tolerance (PICT) in periphyton established under diuron (DCMU) stress

Sverker Molander, Hans Blanck
Poster presentation at 10:th Annual Meeting of Society of Environmental Toxicology and Chemistry, 28 October - 2 November 1989, Toronto, Canada
Poster (konferens)
1988

High concentrations of 4,5,6-Trichloroguaiacol cause increased tolerance of periphyton photosynthesis

Sverker Molander, Hans Blanck
Poster presentation at 1:st European Conference on Ecotoxicology, 17-19 October 1988, Copenhagen, Denmark
Poster (konferens)
1988

Pollution-induced community tolerance (PICT) - a new ecotoxicological tool. In: Cairns J Jr. & Pratt JR (eds) Functional testing of Aquatic Biota for Estimating Hazards of Chemicals, ASTM STP 988

Hans Blanck, Sten-Åke Wängberg, Sverker Molander
American Society for Testing and Materials, Philadelphia, pp. 219-230. (Cited 138 times to 2011-03)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1988

Effects of 4,5,6-trichloroguaiacol on periphyton communities from brackish water mesocosms

Sverker Molander, Hans Blanck
Water Science and Technology 20:193-196
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Tjänsten SwePub erbjuder uttag av Researchs listor i andra format, till exempel kan du få uttag av publikationer enligt Harvard och Oxford i .RIS, BibTex och RefWorks-format.

Visar 22 forskningsprojekt

2021–2026

ZeroPM: inga persistenta mobila föroreningar

Gregory Peters Environmental Systems Analysis
Rahul Aggarwal Environmental Systems Analysis
Magdalena Svanström Environmental Systems Analysis
Rickard Arvidsson Environmental Systems Analysis
Sverker Molander Environmental Systems Analysis
Europeiska kommissionen (EU)

1 publikation finns
2020–2024

Energigeografier i Östafrika: geografiska perspektiv på omställning till förnybara energisystem

Helene Ahlborg Environmental Systems Analysis
Sverker Molander Environmental Systems Analysis
Madelene Ostwald Fysisk resursteori
SIDA

2020–

Societal and environmental aspects of decentralized electricity systems, part 2

Sverker Molander Environmental Systems Analysis
Hans-Erik Edsand Environmental Systems Analysis
Olufolahan Osunmuyiwa Environmental Systems Analysis
Helene Ahlborg Environmental Systems Analysis
Chalmers

2019–2024

Research Training Partnership with University of Rwanda – Capacity Development in Sustainable Energy

Helene Ahlborg Environmental Systems Analysis
Samuel John Unsworth Environmental Systems Analysis
Erik Ahlgren Energiteknik
Sverker Molander Environmental Systems Analysis
Daniela Michael Göteborgs centrum för hållbar utveckling
Jimmy Ehnberg Elnät och komponenter
Sylvere Hategekimana Environmental Systems Analysis
SIDA

1 publikation finns
2019–2022

Undersökning och motverkande av miljörisker från hydrokinetiska turbiner II

Sverker Molander Environmental Systems Analysis
Olivia Langhamer Environmental Systems Analysis
Energimyndigheten

2019–2019

Societal and environmental aspects of decentralized electricity systems, part 1

Sverker Molander Environmental Systems Analysis
Olufolahan Osunmuyiwa Environmental Systems Analysis
Hans-Erik Edsand Environmental Systems Analysis
Helene Ahlborg Environmental Systems Analysis
Chalmers

2019–

Technological Innovations System for renewables in the Global South

Sverker Molander Environmental Systems Analysis
Hans-Erik Edsand Environmental Systems Analysis
Chalmers

2018–2020

VindKör - Verktyg för strategisk planering genom bedömning av vindkraftens kumulativa miljöeffekter

Sverker Molander Environmental Systems Analysis
Johan Tivander Environmental Systems Analysis
Tim Hipkiss Environmental Systems Analysis
Energimyndigheten

2 publikationer finns
2018–2025

BUILDING A RESEARCH AND EDUCATION ENVIRONMENT FOR MODERN RENEWABLE ENERGY SYTEMS (BREEMRES) - A research training partnership programme

Erik Ahlgren Energiteknik
Sverker Molander Environmental Systems Analysis
SIDA

2016–2018

Undersökning och motverkande av miljörisker från hydrokinetiska turbiner

Sverker Molander Environmental Systems Analysis
Olivia Langhamer Environmental Systems Analysis
Linus Hammar Environmental Systems Analysis
Energimyndigheten

1 publikation finns
2016–2022

Centrum för framtidens kemiska riskanalyser och styrning FRAM

Erik Kristiansson Tillämpad matematik och statistik
Sverker Molander Environmental Systems Analysis
Göteborgs universitet

1 publikation finns
2016–2018

Power Take-Off System for a Subsea Tidal Kite (PowerKite)

Yujing Liu Elkraftteknik
Johan Tivander Environmental Systems Analysis
Jian Zhao Elkraftteknik
Linus Hammar Environmental Systems Analysis
Sverker Molander Environmental Systems Analysis
Georgios Mademlis Elkraftteknik
Olivia Langhamer Environmental Systems Analysis
Mohamad Kaddoura Environmental Systems Analysis
Europeiska kommissionen (EU)

12 publikationer finns
2015–2018

Policyrelevanta indikatorer för nationell konsumtion och miljö (PRINCE)

Christel Cederberg Fysisk resursteori
Martin Persson Fysisk resursteori
Sverker Molander Environmental Systems Analysis
Rickard Arvidsson Environmental Systems Analysis
Naturvårdsverket

2 publikationer finns
2014–2018

Mistra miljösäker nanoteknik

Julie Gold Biologisk fysik
Ferry Nugroho Kemisk fysik
Sverker Molander Environmental Systems Analysis
Rickard Arvidsson Environmental Systems Analysis
Christoph Langhammer Kemisk fysik
Anna Furberg Environmental Systems Analysis
Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra)

8 publikationer finns
2012–2017

Knapphetens och överflödets psykologi

Sverker Molander Environmental Systems Analysis
Vetenskapsrådet (VR)

2012–2015

Förnybar energiteknologi till produktiv elanvändning för landsbygdselektrifiering

Sverker Molander Environmental Systems Analysis
Jimmy Ehnberg Elkraftteknik
Joseph Maskaraa Ngowi Energiteknik
Linus Hammar Environmental Systems Analysis
Helene Ahlborg Environmental Systems Analysis
Erik Ahlgren Energiteknik
Formas

2012–2014

God förvaltning av landsbygdselektrifiering i östra Afrika – betydelsen av formella och informella institutioner

Sverker Molander Environmental Systems Analysis
Helene Ahlborg Environmental Systems Analysis
SIDA

2012–2013

Potentiella nettoreduktioner av växthusgasutsläppen från användning av nordeuropeiskt proteinfoder i nordisk kött- och mjölkproduktion

Stefan Wirsenius Fysisk resursteori
Christel Cederberg Fysisk resursteori
Sverker Molander Environmental Systems Analysis
Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF)

2011–2015

Svenska forskningssamarbetet med Universitetet i Dar es Salaam - programmet för förnybar energi

Jimmy Ehnberg Elkraftteknik
Sverker Molander Environmental Systems Analysis
Erik Ahlgren Energiteknik
Ola Carlson Elkraftteknik
SIDA

2009–2014

NanoSphere: Center för interaktions- och riskstudier i Nano-Bio-Geo-Sociotekno-sfära gränsytor

Sverker Molander Environmental Systems Analysis
Sofia Svedhem Biologisk fysik
Eva Olsson Eva Olsson Group
Martin Andersson Teknisk ytkemi
Rickard Frost Environmental Systems Analysis
Bengt Herbert Kasemo Kemisk fysik
Rickard Arvidsson Environmental Systems Analysis
Formas

2009–2012

Influenser och aktörer vid interfasen mellan socio-tekniska och ekologiska system - fallet med enskilda avlopp

Sverker Molander Environmental Systems Analysis
Are Wallin Environmental Systems Analysis
Formas

2008–2012

Högkvalitativa institutioner för Östersjöns framtid

Sverker Molander Environmental Systems Analysis
Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond - Stiftelsen för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning

Det kan finnas fler projekt där Sverker Molander medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.