Potentiella nettoreduktioner av växthusgasutsläppen från användning av nordeuropeiskt proteinfoder i nordisk kött- och mjölkproduktion
Forskningsprojekt , 2012 – 2013

Beskrivning saknas.

Deltagare

Stefan Wirsenius (kontakt)

Docent vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Christel Cederberg

Biträdande professor vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Sverker Molander

Professor vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Miljösystemanalys

Finansiering

Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF)

Finansierar Chalmers deltagande under 2012

Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF)

Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2013

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2015-03-10