Varför brister politikerna när det gäller miljömålen?
Artikel i övriga tidskrifter, 2012

Vad ska vi svara? Politikernas ambitiösa miljömål uppfylls sällan eller aldrig. När våra elever frågar oss varför blir vi ofta svaret skyldiga. Om politikerna inte vill att väljarna ska dra slutsatsen att de har misslyckats, måste de ange en realistisk väg att nå de uppsatta målen. Det skulle väcka respekt, skriver ledande forskare och samhällsplanerare.

svenska miljömålen

miljöpolitik

Författare

Katarina Eckerberg

Eva Friman

Ing-Marie Gren

Bengt Gustafsson

Kjell Havnevik

Pär Holmgren

Alf Hornborg

Karin Holmgren

Margareta Ihse

Hans Liljenström

Sverker Molander

Chalmers, Energi och miljö, Miljösystemanalys

Lennart Olsson

Karl-Henrik Robért

Lars Rydén

Christer Sanne

Semida Silveira

Magdalena Svanström

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap

Ashok Swain

Sverker Sörlin

Dagens Nyheter

1101-2447 (ISSN)

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Transport

Building Futures (2010-2018)

Produktion

Energi

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Materialvetenskap

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Annan samhällsvetenskap

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-08