Varför brister politikerna när det gäller miljömålen?
Magazine article, 2012

Vad ska vi svara? Politikernas ambitiösa miljömål uppfylls sällan eller aldrig. När våra elever frågar oss varför blir vi ofta svaret skyldiga. Om politikerna inte vill att väljarna ska dra slutsatsen att de har misslyckats, måste de ange en realistisk väg att nå de uppsatta målen. Det skulle väcka respekt, skriver ledande forskare och samhällsplanerare.

svenska miljömålen

miljöpolitik

Author

Katarina Eckerberg

Eva Friman

Ing-Marie Gren

Bengt Gustafsson

Kjell Havnevik

Pär Holmgren

Alf Hornborg

Karin Holmgren

Margareta Ihse

Hans Liljenström

Sverker Molander

Chalmers, Energy and Environment, Environmental Systems Analysis

Lennart Olsson

Karl-Henrik Robért

Lars Rydén

Christer Sanne

Semida Silveira

Magdalena Svanström

Chalmers, Chemical and Biological Engineering, Chemical Environmental Science

Ashok Swain

Sverker Sörlin

Dagens Nyheter

1101-2447 (ISSN)

Areas of Advance

Information and Communication Technology

Nanoscience and Nanotechnology (SO 2010-2017, EI 2018-)

Transport

Building Futures (2010-2018)

Production

Energy

Life Science Engineering (2010-2018)

Materials Science

Driving Forces

Sustainable development

Innovation and entrepreneurship

Roots

Basic sciences

Subject Categories

Other Social Sciences

Learning and teaching

Pedagogical work

More information

Created

10/8/2017