Miljövetenskaplig introduktionskurs 20p VT 1994 - bakgrund, genomförande, utfall." Report to the Board of the Environmental Sciences Division of the University of Göteborg and Chalmers University of Technology, November 1994, 20 pp + appendices (in Swedish)
Rapport, 1994

Författare

Sverker Molander

Chalmers, COMESA, Miljösystemanalys

Göran Wallin

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07