A set of indicators for the assessment of temporal variations in the sustainability of sanitary systems
Övrigt konferensbidrag, 1998

Författare

Margareta Lundin

Institutionen för teknisk miljöplanering

Sverker Molander

Chalmers, COMESA, Miljösystemanalys

Greg Morrison

Institutionen för vattenförsörjnings- och avloppsteknik

Paper presented at the International WIMEK Congress, "Options for closed water systems - Sustainable water management", Wageningen, the Netherlands, March 11-13, 1998

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07