Mistra miljösäker nanoteknik
Forskningsprojekt, 2014 – 2018

Forskningsprogrammet Mistra miljösäker nanoteknik (Mistra Environmental Nanosafety) ska utveckla en tvärvetenskaplig forskningsmiljö för att bygga upp kunskap som gör det möjligt att skapa trygghet kring användningen av nanoteknik i ett hållbart samhälle.

Forskningsprogrammet fokuserar på miljörisker med nanomaterial; vilka egenskaper hos nanomaterialen som är riskfyllda och hur vi kan skydda miljön mot oacceptabla utsläpp.

Genom samverkan mellan forskare med expertis som spänner över många ämnesområden, från nanovetenskap och medicin till samhällsvetenskap, skapas en gemensam plattform för en bred dialog med såväl industri som allmänhet och lagstiftare. Detta samspel förväntas bidra till att vägleda ny nanoforskning utifrån samhälleliga behov.

Programmet vill bidra till att undvika oönskade miljökonsekvenser vid nya tillämpningar av nanoteknik, men också till att möjliggöra att nanoteknik utnyttjas för att lösa befintliga miljöproblem. Exempel på nanoteknik med miljönytta är olika typer av material för rening av vatten och luft, eller för att absorbera koldioxid.

Deltagare

Julie Gold (kontakt)

Chalmers, Fysik, Biologisk fysik

Rickard Arvidsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Environmental Systems Analysis

Anna Furberg

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Environmental Systems Analysis

Christoph Langhammer

Chalmers, Fysik, Kemisk fysik

Sverker Molander

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Environmental Systems Analysis

Ferry Nugroho

Chalmers, Fysik, Kemisk fysik

Samarbetspartners

Akzo Nobel - Pulp and Performance Chemicals

Göteborg, Sweden

Göteborgs universitet

Gothenburg, Sweden

Karolinska Institutet

Stockholm, Sweden

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Lunds universitet

Lund, Sweden

Finansiering

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra)

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Nanovetenskap och nanoteknik

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2017-05-29