Anna Furberg

Doktorand vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Miljösystemanalys

Anna Furbergs forskning handlar om flöden samt emissioner av nanomaterial och miljöpåverkan från dessa material ur ett systemperspektiv. De miljöbedömningsmetoder hon tillämpar är materialflödesanalys (MFA) och livscykelanalys (LCA). För närvarande undersöker hon flöden av hårda material med volfram samt emissioner från användningen av dessa material. Anna är delaktig i “Mistra Environmental Nanosafety”-projektet och mer specifikt i den del av projektet som berör nanopartiklar i miljön och nanomaterialens livscykler.

Källa: chalmers.se

Visar 18 publikationer

2019

Life Cycle Environmental Impacts of Synthetic Diamond Production

Anna Furberg, Rickard Arvidsson, Mikael Larsson et al
Poster (konferens)
2019

What are the Life Cycle Environmental Impacts of Synthetic Diamond?

Anna Furberg, Rickard Arvidsson, Mikael Larsson et al
Poster (konferens)
2019

Dissipation of tungsten and environmental release of nanoparticles from tire studs: A Swedish case study

Anna Furberg, Rickard Arvidsson, Sverker Molander
Journal of Cleaner Production. Vol. 207, p. 920-928
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Environmental life cycle assessment of cemented carbide (WC-Co) production

Anna Furberg, Rickard Arvidsson, Sverker Molander
Journal of Cleaner Production. Vol. 209, p. 1126-1138
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Societal flows of cemented tungsten carbide – the case of tire studs

Anna Furberg, Rickard Arvidsson, Sverker Molander
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)
2018

Live and Let Die? Life Cycle Human Health Impacts from the Use of Tire Studs

Anna Furberg, Rickard Arvidsson, Sverker Molander
International Journal of Environmental Research and Public Health. Vol. 15 (8)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Using DALY for Assessing Human Health Impacts of Conflict Minerals

Anna Furberg, Rickard Arvidsson, Sverker Molander
Social LCA People and Places for Partnership
Paper i proceeding
2018

Proxy Measures for Simplified Environmental Assessment of Manufactured Nanomaterials

Rickard Arvidsson, Anders Baun, Anna Furberg et al
Environmental Science & Technology. Vol. 52 (23), p. 13670-13680
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Do Tire Studs in Cars Save or Take Lives? A Life Cycle Assessment on Human Health Impacts

Anna Furberg, Rickard Arvidsson, Sverker Molander
Life Cycle Management (LCM) conference, 3-6 September 2017, Luxembourg, Luxembourg
Poster (konferens)
2016

Towards circular flows of tungsten - Characterizing dissipation

Anna Furberg, Rickard Arvidsson, Sverker Molander
Future Circular Materials Conference, 11-12 may 2016, Gothenburg
Poster (konferens)
2016

Quantifying emissions and environmental risks of cemented carbide (WC) nanoparticles from tire studs

Anna Furberg, Rickard Arvidsson, Sverker Molander
11th International Conference on the Environmental Effects of Nanoparticles and Nanomaterials (ICEENN), 14-18 August, Golden, Colorado, USA
Paper i proceeding
2016

Review of Screening Risk Assessment Methods for Nanomaterials

Rickard Arvidsson, Anna Furberg, Sverker Molander
Rapport
2016

Risk scoring and ranking of nanomaterials – a way forward?

Rickard Arvidsson, Anna Furberg, Sverker Molander
Society for Risk Analysis Europe: Nordic Chapter Annual Meeting, 14-15 November, Gothenburg, Sweden
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)
2016

Very Small Flows? Review of the Societal Metabolism of Nanomaterials

Anna Furberg, Rickard Arvidsson, Sverker Molander
Advances Nanotechnology. Volume 15
Kapitel i bok
2015

Assessing Transport Infrastructure Sustainability - Literature Review of Practices in Sustainability Assessment of Transport Infrastructures with the Identification of Issues and Knowledge Gaps

Anna Furberg, Sverker Molander, Holger Wallbaum
Conference proceedings. International Association for Impact Assessment, IAIA15 Conference: Impact Assessment in the Digital ERA. Session: Exploring the role of SEA as a facilitator for sustainable planning. 20-23 april 2015. Florence, Italy.
Paper i proceeding
2015

Assessing impacts of tungsten carbide: A substance and particle flow analysis

Anna Furberg, Rickard Arvidsson, Sverker Molander
International Society for Industrial Ecology Biennial Conference, 7-10 July, Surrey, United Kingdom
Paper i proceeding
2014

Environmental Risk Assessment of Pharmaceuticals - Effects on Fish in a Swedish River

Anna Furberg, Rickard Arvidsson, Maria Florberger et al
Globaqua-Cytothreat- Endetech-Scarce Workshop, PHARMACEUTICALS IN WASTEWATERS AND SURFACE WATERS UNDER MULTISTRESSORS SITUATION: Fate, Adverse effects, Risks and Removal Technologies
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Visar 2 forskningsprojekt

2019–2023

Mistra Environmental Nanosafety fas II

Rickard Arvidsson Miljösystemanalys
Karl Palmås Science, Technology and Society
Christoph Langhammer Kemisk fysik
Sverker Alänge Science, Technology and Society
Anna Furberg Miljösystemanalys
Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra)

2014–2018

Mistra miljösäker nanoteknik

Julie Gold Biologisk fysik
Ferry Nugroho Kemisk fysik
Sverker Molander Miljösystemanalys
Rickard Arvidsson Miljösystemanalys
Christoph Langhammer Kemisk fysik
Anna Furberg Miljösystemanalys
Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra)

Det kan finnas fler projekt där Anna Furberg medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.