Very Small Flows? Review of the Societal Metabolism of Nanomaterials
Kapitel i bok, 2016

Författare

Anna Furberg

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Rickard Arvidsson

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Sverker Molander

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Advances Nanotechnology. Volume 15


978-1-63484-837-4 (ISBN)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Nanoteknik

ISBN

978-1-63484-837-4

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13