Ödesdigert slöseri med silver
Artikel i övriga tidskrifter, 2011

Författare

Rickard Arvidsson

Chalmers, Energi och miljö, Miljösystemanalys

Sverker Molander

Chalmers, Energi och miljö, Miljösystemanalys

Björn Sandén

Chalmers, Energi och miljö, Miljösystemanalys

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07