Inverkan av tio industriella avloppsvatten på tillväxt av tretton limniska mikroalger. Report to the KIU-project, Statens Naturvårdsverk. (In Swedish).
Rapport, 1985

Författare

Sten-Åke Wängberg

Sverker Molander

Chalmers, COMESA, Miljösystemanalys

Hans Blanck

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07