Inverkan av tio industriella avloppsvatten på tillväxt av tretton limniska mikroalger. Report to the KIU-project, Statens Naturvårdsverk. (In Swedish).
Report, 1985

Author

Sten-Åke Wängberg

Sverker Molander

Chalmers, COMESA, Environmental Systems Analysis

Hans Blanck

Subject Categories

Other Environmental Engineering

More information

Created

10/7/2017