Svenska forskningssamarbetet med Universitetet i Dar es Salaam - programmet för förnybar energi
Forskningsprojekt , 2011 – 2015

Programmet innebär varvad doktorandutbildning för 6 doktorander med tanzaniska och svenska handledare inom: - havsbaserad energi- förnybara energimarknader - elnätskontroll - biobränsle - vindenergi - gasifiering​

Deltagare

Sverker Molander (kontakt)

Professor vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Miljösystemanalys

Erik Ahlgren

Biträdande professor vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Ola Carlson

Centrumföreståndare vid Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Jimmy Ehnberg

Forskare vid Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Samarbetspartners

University of Dar es salaam

Dar es Salaam, Tanzania

Finansiering

SIDA

Projekt-id: SIDA
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2015

SIDA

Projekt-id: EDOC2009-001882
Finansierar Chalmers deltagande under 2011–2014

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2019-11-15