Research Cooperation between Sweden and the University of Dar es Salaam (UDSM) – Renewable Energy Program
Research Project , 2011 – 2015

Programmet innebär varvad doktorandutbildning för 6 doktorander med tanzaniska och svenska handledare inom: - havsbaserad energi- förnybara energimarknader - elnätskontroll - biobränsle - vindenergi - gasifiering​

Participants

Sverker Molander (contact)

Professor vid Chalmers, Technology Management and Economics, Environmental Systems Analysis

Erik Ahlgren

Biträdande professor vid Chalmers, Space, Earth and Environment, Energy Technology

Ola Carlson

Biträdande professor vid Chalmers, Electrical Engineering, Electric Power Engineering

Jimmy Ehnberg

Forskare vid Chalmers, Electrical Engineering, Electric Power Engineering

Collaborations

University of Dar es salaam

Dar es Salaam, Tanzania

Funding

SIDA

Funding Chalmers participation during 2011–2014

SIDA

Funding Chalmers participation during 2014–2015

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2019-11-15