WindChoir - ett GIS-verktyg för MKB?
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet), 2019

WindChoir är ett projekt som utvecklar ett GIS verktyg för kumulativ miljöpåverkan baserat på en enkel additiv model. Data hämtas från många olika datakällor som medger en hög spatial upplösning (10'10 m). För ca 25 stressors (påverkansfaktorer) används modeller för att ge GIS-skikt som representerar stressorernas intensitet. Modeller används också för att representera de ca 45 endpoints (skyddsobjekt) som ingår i analysen. Slutresultatet blir den samlade miljöpåverkan av alla inkluderade stressors på alla inkluderade endpoints.

regional och relativ miljöriskanalys

kumulativa miljöeffekter

MKB

Författare

Sverker Molander

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Miljösystemanalys

MKB-dagen 2019
Uppsala, ,

VindKör - Verktyg för strategisk planering genom bedömning av vindkraftens kumulativa miljöeffekter

Energimyndigheten, 2018-11-19 -- 2020-11-19.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Miljöanalys och bygginformationsteknik

Annan samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2019-11-26