WindChoir - ett GIS-verktyg för MKB?
Conference contribution, 2019

WindChoir är ett projekt som utvecklar ett GIS verktyg för kumulativ miljöpåverkan baserat på en enkel additiv model. Data hämtas från många olika datakällor som medger en hög spatial upplösning (10'10 m). För ca 25 stressors (påverkansfaktorer) används modeller för att ge GIS-skikt som representerar stressorernas intensitet. Modeller används också för att representera de ca 45 endpoints (skyddsobjekt) som ingår i analysen. Slutresultatet blir den samlade miljöpåverkan av alla inkluderade stressors på alla inkluderade endpoints.

regional och relativ miljöriskanalys

kumulativa miljöeffekter

MKB

Author

Sverker Molander

Chalmers, Technology Management and Economics, Environmental Systems Analysis

MKB-dagen 2019
Uppsala, ,

WindChoir - Tool for strategic planning by assessing the cumulative environmental impact of wind power

Swedish Energy Agency, 2018-11-19 -- 2020-11-19.

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Energy

Subject Categories

Environmental Analysis and Construction Information Technology

Other Civil Engineering

More information

Created

11/26/2019