VindKör - Verktyg för strategisk planering genom bedömning av vindkraftens kumulativa miljöeffekter
Forskningsprojekt , 2018 – 2020

Detta projekt ska utveckla ett verktyg för att bedöma och jämföra den kumulativa, miljöpåverkan för olika utbyggnadsscenarier på land och till havs. Storskalig utbyggnad av vindkraft innebär att nya ytor tas i anspråk. Lokalisering av nya anläggningar är dels avhängig landskapets fysiska och infrastrukturmässiga förutsättningar och dels hänsyn till andra verksamheter, planer, närboende och naturmiljö. Den samlade miljöpåverkan är ofta svår att kvantifiera i ett tidigt planeringsskede. För en god strategisk planering är det emellertid viktigt att se till helheten och att kunna jämföra miljöpåverkan av utbyggnadsscenarier nationellt, regionalt och ur ett landskapsperspektiv.

Deltagare

Sverker Molander (kontakt)

Professor vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Miljösystemanalys

Tim Hipkiss

Forskare vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Miljösystemanalys

Johan Tivander

Forskningsingenjör vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Miljösystemanalys

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Publikationer

2019

WindChoir - ett GIS-verktyg för MKB?

Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Mer information

Senast uppdaterat

2019-04-29