Managing chemical risk information. the case of Swedish retailers and Chinese suppliers in textile supply chains
Kapitel i bok, 2013

risk

swedish retailer

chinese supplier

information

chemicals

supply chain

textile

Författare

Kristin Fransson

Chalmers, Energi och miljö, Miljösystemanalys

Birgit Brunklaus

Chalmers, Energi och miljö, Miljösystemanalys

Sverker Molander

Chalmers, Energi och miljö, Miljösystemanalys

Yuntao Zhang

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Tvärvetenskapliga studier

Kemi

Miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08