Managing chemical risk information. the case of Swedish retailers and Chinese suppliers in textile supply chains
Kapitel i bok, 2013

supply chain

chinese supplier

chemicals

risk

swedish retailer

information

textile

Författare

Kristin Fransson

Chalmers, Energi och miljö, Miljösystemanalys

Birgit Brunklaus

Chalmers, Energi och miljö, Miljösystemanalys

Sverker Molander

Chalmers, Energi och miljö, Miljösystemanalys

Yuntao Zhang

The Fourth Research and Design Engineering Corporation of CNNC

Sustainability fashion and textiles: values, design, production and consumption, Greenleaf Publishing

82- 96

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Tvärvetenskapliga studier

Kemi

Miljövetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2020-12-14