Linking regional and local risk assessment
Kapitel i bok, 2010

Författare

Rosana Moraes

Sverker Molander

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Environmental Risk Assessment and Management from a Landscape Perspective


978-0-470-08997-2 (ISBN)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Ekologi

ISBN

978-0-470-08997-2

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13