Subsitution i praktiken av prioriterade flourkemikalier för att eliminera diffusa källor (SUPFES)
Forskningsprojekt, 2013 – 2020

SUPFES är finansierat av Formas och genomförs av ett konsortium med forskare och praktiker från flera olika discipliner. Konsortiets samlade expertis täcker in de olika stegen i livscykeln hos konsumentprodukter (framförallt textilier) och relaterade kemikalier. Syftet med arbetet på Kemisk Miljövetenskap är att bedöma risker och potentiella miljöeffekter förknippade användning av poly- och perfluorerade kemikalier i textilier. Särskild fokus kommer ligga på kontaminering av avloppsvattenslam. Med en metod där kvantitativ riskbedömning och livscykelanalysmetodik kombineras ska olika slamhanteringsalternativ jämföras. Med samma princip ska även de olika alternativa produkterna som utvecklas i projektet jämföras och utvärderas

Deltagare

Gregory Peters (kontakt)

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemiteknik

Hanna Holmquist

Kemisk miljövetenskap

Samarbetspartners

Stockholms universitet

Stockholm, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

Finansiering

Formas

Projekt-id: 2012-2148
Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2017

Stockholms läns landsting

Projekt-id: LS 2016-1448
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Projektets webbplats

http://www.supfes.eu/

Senast uppdaterat

2020-02-12