God förvaltning av landsbygdselektrifiering i östra Afrika – betydelsen av formella och informella institutioner
Forskningsprojekt , 2012 – 2014

Projektets utgångspunkt är att många projekt för decentraliserad elektrifiering av afrikansk landsbygd med hjälp av förnybara energikällor misslyckas, trots att a) elektrifiering av landsbygden är en politisk prioritering, samt b) att de tekniska lösningarna är tillgängliga. Enligt aktörer inom energisektorn i östra Afrika så har decentraliserade energisystem finansiella och organisatoriska svårigheter som ofta beror på svaga formella institutioner och kontraproduktiva informella institutioner, vilka bidrar till fattigdom och social ojämlikhet och ojämställdhet. Det här projektet identifierar och analyserar de viktigaste formella och informella institutionella hindren för en vidare spridning och användning av små- och medelstora förnybara energisystem på landsbygden i Tanzania och Mozambique. Målet är att bättre förstå förutsättningarna för förnybara energisystem att möta lokala behov av och efterfrågan på energi, ge möjligheter för hållbar försörjning och bidra till minskad fattigdom, samt ha positiva effekter på social jämlikhet och jämställdhet. Det är ett tvärdisciplinärt forskningsprojekt som använder både kvantitativ och kvalitativ metod integrerat. Projektdeltagarna kommer från statsvetenskap, samhällsvetenskaplig samt naturvetenskaplig miljöforskning. Projektet ingår som en del i det större forskningsprogrammet STEEP-RES.​

Deltagare

Sverker Molander (kontakt)

Professor vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Miljösystemanalys

Helene Ahlborg

Forskarassistent vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Miljösystemanalys

Samarbetspartners

Göteborgs universitet

Gothenburg, Sweden

Luleå tekniska universitet

Luleå, Sweden

Finansiering

SIDA

Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2014

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2015-05-09