Ger koppling av kunskapsinlärning och färdighetsövning ökad djupinlärning? Utveckling av kursmoment i ”Miljö- och resursanalys för hållbar utveckling V2”
Rapport, 2007

Författare

Fia Christina Börjeson

Chalmers bibliotek, Centrum för fackspråk och kommunikation

Ann-Marie Eriksson

Chalmers bibliotek, Centrum för fackspråk och kommunikation

Johan Erlandsson

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Karl Hillman

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Sverker Molander

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Emma Rex

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Report / Division of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology: 2007:12

Mer information

Skapat

2017-10-07