Ger koppling av kunskapsinlärning och färdighetsövning ökad djupinlärning? Utveckling av kursmoment i ”Miljö- och resursanalys för hållbar utveckling V2”
Report, 2007

Author

Fia Christina Börjeson

Chalmers Library, Centre for Language and Communication

Ann-Marie Eriksson

Chalmers Library, Centre for Language and Communication

Johan Erlandsson

Chalmers, Energy and Environment, Environmental Systems Analysis

Karl Hillman

Chalmers, Energy and Environment, Environmental Systems Analysis

Sverker Molander

Chalmers, Energy and Environment, Environmental Systems Analysis

Emma Rex

Chalmers, Energy and Environment, Environmental Systems Analysis

Subject Categories

Other Environmental Engineering

Report / Division of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology: 2007:12

More information

Created

10/7/2017