Marginal or average data - Ethical implications
Paper i proceeding, 2001

Författare

Tomas Ekvall

Institutionen för energiomvandling

Sverker Molander

Chalmers, COMESA, Miljösystemanalys

Anne-Marie Tillman

Chalmers, COMESA, Miljösystemanalys

1st Int Conf on Life Cycle Management / Christiansen S., Horup M., Astrup Jensen A.

91-93

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07