Tomas Ekvall

Adjungerad professor vid Environmental Systems Analysis

Tomas Ekvall utvecklar och tolkar metoder för livscykelanalys och andra miljö- och hållbarhetsbedömningar med brett systemperspektiv. Internationellt erkännande har Tomas främst fått för sitt arbete med metodik för livscykelinventering. Med lång erfarenhet från uppdragsforskning och tre olika akademiska miljöer har han dock ett brett metodkunnande: scenarioanalys, optimerande modeller, materialpinchanalys, etc. Han är särskilt intresserad av att förstå vilken kunskap olika metoder kan ge. Viktiga tillämpningar för forskningen finns inom energi- och avfallssektorerna, exempelvis för utvärdering av policy för avfallshantering och resurseffektivitet. Metoderna är också viktiga i industrin både inför strategiska beslut, i produktutveckling och för miljömärkning.

Källa: chalmers.se
Image of Tomas Ekvall

Visar 88 publikationer

2022

Impacts on fuel producers and customers of conflicting rules for life cycle assessment

Sofia Poulikidou, Kristin Johansson, Henric Lassesson et al
Rapport - f3 The Swedish Knowledge Centre for Renewable Transportation Fuels
2022

Allocation in recycling of composites ‐ the case of life cycle assessment of products from carbon fiber composites

Frida Hermansson, Tomas Ekvall, Mathias Janssen et al
International Journal of Life Cycle Assessment. Vol. 27, p. 419-432
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

A life cycle assessment framework for large-scale changes in material circularity

Susanna Andreasi Bassi, Davide Tonini, Tomas Ekvall et al
Waste Management. Vol. 135, p. 360-371
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Modelling incineration for more accurate comparisons to recycling in PEF and LCA

Tomas Ekvall, Marie Gottfridsson, Maja Nellström et al
Waste Management. Vol. 136, p. 153-161
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Incentives for recycling and incineration in LCA: Polymers in Product Environmental Footprints

Tomas Ekvall, Marie Gottfridsson, Johan Nilsson et al
Rapport - Swedish Life Cycle Center (SLC)
2020

Modelling material recycling in life cycle assessment: how sensitive are results to the available methods?

Tomas Ekvall, Miguel Brandão
Handbook of the Circular Economy, p. 116-136
Kapitel i bok
2020

Attributional and consequential life cycle assessment

Tomas Ekvall
Sustainability Assessment at the 21st century, p. 42-62
Kapitel i bok
2020

Metal markets and recycling policies: impacts and challenges

Patrik Soderholm, Tomas Ekvall
Mineral Economics. Vol. 33 (1-2), p. 257-272
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Opportunities of consequential and attributional modelling in life cycle assessment of wastewater and sludge management

Sara Heimersson, Magdalena Svanström, Tomas Ekvall
Journal of Cleaner Production. Vol. 222, p. 242-251
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

A Swedish comment on ‘review: the availability of life-cycle studies in Sweden’

Gregory Peters, Robin Harder, Rickard Arvidsson et al
International Journal of Life Cycle Assessment. Vol. 24 (10), p. 1758-1759
Övrig text i vetenskaplig tidskrift
2018

Life cycle sustainability evaluations of bio-based value chains: Reviewing the indicators from a Swedish perspective

Michael Martin, Frida Røyne, Tomas Ekvall et al
Sustainability. Vol. 10 (2)
Reviewartikel
2017

Cost-efficiency of Urban Heating Strategies – Modelling Scale Effects of Low-energy Building Heat Supply

Akram Sandvall, Erik Ahlgren, Tomas Ekvall
Energy Strategy Reviews. Vol. 18, p. 212-223
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Generating LCA partitioning factors for sewage sludge management using a Delphi procedure

Magdalena Svanström, Sara Heimersson, Tomas Ekvall
Övrigt konferensbidrag
2017

Low-energy buildings heat supply–Modelling of energy systems and carbon

Akram Sandvall, Erik Ahlgren, Tomas Ekvall
Energy Policy. Vol. 111, p. 371-382
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

The impact of Swedish SO2 policy instruments on SO2 emissions 1990–2012

Stefan Åström, Katarina Yaramenka, Ingrid Mawdsley et al
Environmental Science and Policy. Vol. 77, p. 32-39
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

ECONOMICALLY OPTIMAL HEAT SUPPLY TO LOW ENERGY BUILDING AREAS

Akram Sandvall, Erik Ahlgren, Tomas Ekvall
The 15th International Symposium on District Heating and Cooling
Paper i proceeding
2016

Integrated economic and environmental assessment of waste policy instruments

Maria Ljunggren Söderman, Ola Eriksson, Anna Björklund et al
Sustainability. Vol. 8 (5), p. 411-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Policy Instruments towards a sustainable waste management

Göran Finnveden, Tomas Ekvall, Yevgeniya Arushanyan et al
Solid waste management: Policy and planning for a sustainable society, p. 185-246
Kapitel i bok
2016

System profitability of excess heat utilisation – A case-based modelling analysis

Akram Sandvall, Erik Ahlgren, Tomas Ekvall
Energy. Vol. 97, p. 424-434
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Review of methodological choices in LCA of biorefinery systems - key issues and recommendations

Serina Ahlgren, Anna Björklund, Anna Ekman et al
Biofuels, Bioproducts and Biorefining. Vol. 9 (5), p. 606-619
Reviewartikel
2015

Modelling environmental and energy system impacts of large-scale excess heat utilisation – A regional case study

Akram Sandvall, Martin Börjesson, Tomas Ekvall et al
Energy. Vol. 79 (C), p. 68-79
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

LARGE-SCALE UTILISATION OF EXCESS HEAT - ASSESSMENT THROUGH REGIONAL MODELLING

Akram Fakhri, Erik Ahlgren, Tomas Ekvall
The 14th International Symposium on District Heating and Cooling
Paper i proceeding
2013

Policy instruments towards a sustainable waste management

Göran Finnveden, Tomas Ekvall, Yevgeniya Arushanyan et al
Sustainability. Vol. 5 (3), p. 841-881
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Assessing long-term sustainability of district heating systems

Erik Ahlgren, Olivia Cintas Sanchez, Akram Fakhri et al
Proceedings EcoBalance Yokohama Nov 20-23 2012
Övrigt konferensbidrag
2011

Policy instruments for a more sustainable waste management

Maria Ljunggren Söderman, Anna Björklund, Tomas Ekvall et al
Proceedings of Life Cycle Management 2011
Paper i proceeding
2011

Modelling to assess policy instruments in waste management

Tomas Ekvall, Anna Björklund, Ola Eriksson et al
SETAC Europe: 21th Annual Meeting, Milan, Italy, 2011
Paper i proceeding
2009

Recent developments in life cycle assessment

Göran Finnveden, Michael Z Hauschild, Tomas Ekvall et al
Journal of Environmental Management. Vol. 91 (1), p. 1-21
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Effects of perturbations in a dynamic system – The case of Nordic power production

Niclas Mattsson, Thomas Unger, Tomas Ekvall
Preprint
2008

Internalisation of external costs in studies of local district-heating based energy systems

Elsa Fahlén, Erik Ahlgren, Jenny Sahlin et al
Proceedings of 11th International Symposium on District Heating and Cooling, Reykjavik, Iceland, p. 233-240
Paper i proceeding
2008

Scenarios in selected tools for environmental systems analysis

Mattias Höjer, Sofia Ahlroth, Karl-Henrik Dreborg et al
Journal of Cleaner Production. Vol. 16 (18), p. 1958-1970
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Environmental assessment of Brownfield rehabilitation using two different life cycle inventory models - Part 2: Case study

P Lesage, Tomas Ekvall, L Deschenes et al
International Journal of Life Cycle Assessment. Vol. 12 (7), p. 497-513
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Life cycle assessment of fuels for district heating: A comparison of waste incineration, biomass- and natural gas combustion

O. Eriksson, Göran Finnveden, Tomas Ekvall et al
Energy Policy. Vol. 35 (2), p. 1346-1362
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Introduction of a waste incineration tax: Effects on the Swedish waste flows

Jenny Sahlin, Tomas Ekvall, M. Bisaillon et al
Resources, Conservation and Recycling. Vol. 51 (4), p. 827-846
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2006

Consequential modelling of Vistar combustion: a feasibility study

Tomas Ekvall, Niclas Mattsson, Maria Münter
Abstracts – 16th Annual Meeting of SETAC-Europe
Övrigt konferensbidrag
2006

Attributional and consequential environmental assessment of the shift to lead-free solders

Tomas Ekvall, Anders Andrae
Int. J. LCA. Vol. 11 (5), p. 344-353
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2006

Scenario types and scenario techniques: - Towards a user’s guide to scenarios

Lena Börjeson, Mattias Höjer, Karl-Henrik Dreborg et al
Futures. Vol. 38 (7), p. 723-739
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2006

HEATSPOT – a simulation tool for national district heating analyses

David Knutsson, Sven Werner, Tomas Ekvall et al
Energy. Vol. 31 (2-3), p. 278-293
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2006

Models For Waste Management: Possibilities and Limitations

Göran Finnveden, Anna Björklund, Tomas Ekvall et al
proc. ISWA Conference
Övrigt konferensbidrag
2006

Calculation errors in life-cycle assessments

Tomas Ekvall
Abstracts ? 16th Annual Meeting of SETAC-Europe
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2006

Miljökonsekvenser av val av fjärvärmebränsle

Göran Finnveden, Ola Eriksson, Tomas Ekvall et al
Sveriges Energiting 2006 – Referat
Övrigt konferensbidrag
2005

SETAC summaries

Tomas Ekvall
Journal of Cleaner Production. Vol. 13 (13-14), p. 1351-1358
Artikel i övrig tidskrift
2005

Miljönyttan av avfallsförbränning på kort sikt, lång sikt och i en uthållig framtid

Tomas Ekvall
Sveriges Energiting 2005 - Referat
Övrigt konferensbidrag
2005

Life cycle assessment – introduction and overview

Andrea Russell, Tomas Ekvall, Henrikke Baumann
Journal of Cleaner Production. Vol. 13 (13-14), p. 1207-1210
Artikel i övrig tidskrift
2005

Normative ethics and methodology for life cycle assessment

Tomas Ekvall, Anne-Marie Tillman, Sverker Molander
Journal of Cleaner Production. Vol. 13 (13-14), p. 1225-1234
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2005

Introduction to the special issue: "Environmental Assessments and Waste Management"

Tomas Ekvall
Journal of Cleaner Production. Vol. 13 (3), p. 209-211
Artikel i övrig tidskrift
2005

Environmental assessment of brownfield rehabilitation using two different life cycle inventory.

P Lesage, Tomas Ekvall, L Deschenes et al
2nd International Conference on Life Cycle Management
Övrigt konferensbidrag
2005

A Classification of Scenario Methods – Useful for the Expansion of Tools of Industrial Ecology.

Lena Börjeson, Mattias Höjer, K-H Dreborg et al
ISIE Conference
Övrigt konferensbidrag
2005

Driving forces for import of waste for energy recovery in Sweden.

Mattias Olofsson, Jenny Sahlin, Tomas Ekvall et al
Waste Management & Research. Vol. 23 (1), p. 3-12
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2005

LCA of solid waste compared to other fuels in a district heating system

Göran Finnveden, Ola Eriksson, Tomas Ekvall et al
2nd International Conference on Life Cycle Management
Övrigt konferensbidrag
2004

Complex marginal electricity in the Nordic countries

Tomas Ekvall, Niclas Mattson, Thomas Unger
Abstracts - 14th Annual Meeting of SETAC-Europe, Prague, Czech Republic, April 2004, p. 64-
Övrigt konferensbidrag
2004

Comparative assessment of attributional and consequential methods for LCA

Tomas Ekvall, A. Ciroth, P. Hofstetter et al
Abstracts - 14th Annual Meeting of SETAC-Europe, Prague, Czech Republic, April 2004, p. p. 197-
Paper i proceeding
2004

Integrating market mechanisms in life cycle inventory analysis

Tomas Ekvall
AGS Annual Meeting 2004, Gothenburg, March 2004
Paper i proceeding
2004

System Boundaries and Input Data in Consequential Life Cycle Inventory Analysis

Tomas Ekvall, BP Weidema
International Journal LCA. Vol. 9 (3), p. 161-171
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2004

Life Cycle Assessment – Part 1: Framework, Goal & Scope Definition, Inventory Analysis, and Applications

G Rebizer, Tomas Ekvall, R Frischknecht et al
Environment International. Vol. 30 (5), p. 701-720
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2004

Energisystemforskarnas roller i beslutsprocessen

Tomas Ekvall
Sveriges Energiting 2004 - Referat från den 9:e mars, Swedish Energy Agency, Eskilstuna, Sweden, p. p. 106-
Övrigt konferensbidrag
2004

Some Properties of Environmental Systems Analysis Tools - Life Cycle Assessment as an Example

G. Finnveden, Tomas Ekvall, Å. Moberg
Systems Approaches and Their Application. Examples from Sweden / Olsson, M-O; Sjöstedt G, p. 227-235
Kapitel i bok
2004

Avfall som bränsle

Tomas Ekvall, Johan Sundberg, Mattias Olofsson et al
Rapport
2004

What LCA does and does not do in integrated waste management

Tomas Ekvall
Integrated Waste Management & Life Cycle Assessment Workshop & Conference, Prague, Czech Republic, April 2004
Paper i proceeding
2004

Vilken sophantering är bäst för miljön?

Tomas Ekvall, G. Finnveden, J-O. Sundqvist
Sopor hit och dit - på vinst och förlust / B. Johansson (red.), p. 81-94
Kapitel i bok
2004

Introduction to the special issue: "Environmental Assessments and Waste Management"

Tomas Ekvall
Journal of Cleaner Production. Vol. 13, p. 209-211
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2004

The shift to lead-free solders - assessed through attributional and consequential life cycle inventory

Anders Andrae, Tomas Ekvall
InLCA/LCM Internet conference
Övrigt konferensbidrag
2004

Senarios in Life-Cycle Assessment

B. Weidema, Tomas Ekvall, H. Pesonen et al
Rapport
2004

Effects of planned expansion of waste incineration in the Swedish district heating systems

Jenny Sahlin, David Knutsson, Tomas Ekvall
Resources Conservation and Recycling. Vol. 41 (4), p. 279-292
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2003

Minimera mängden producerat avfall

Håkan Jönsson, Jan-Olof Sundquist, Per Eo Berg et al
Miljömagasinet. Vol. 2003-02-21, p. 4-
Artikel i övrig tidskrift
2003

Forskare uppmanar: "Fortsätt sopsortera"

Håkan Jönsson, Jan-Olov Sundquist, Per Eo Berg et al
RVF-Nytt, No. 2 (2), p. 38-39
Artikel i övrig tidskrift
2003

System Models in Swedish Waste Management Planning

O. Eriksson, Mattias Olofsson, Tomas Ekvall
Waste Management & Research. Vol. v 21, p. p 488-500
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2003

Benefits from increased cooperation and energy trade under CO2 commitments - The Nordic case

Thomas Unger, Tomas Ekvall
Climate Policy. Vol. 3, p. 279-294
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2003

Attributional and consequential LCI modelling

Tomas Ekvall
InLCA/LCM, Seattle, Washington,September
Paper i proceeding
2003

Förbränning av sopor slöseri med resurser

Håkan Jönsson, Jan-Olov Sundquist, Per Eo Berg et al
DN Debatt, 2003-02-18
Artikel i övrig tidskrift
2003

Tools for consequential modelling, Abstracts.

Tomas Ekvall
13th Annual Meeting of SETAC-Europe, Hamburg, April, p. 162-
Paper i proceeding
2003

Nordleden - Slutrapport för etapp 2

Bo Rydén, Erik Ahlgren, Owe Andersson et al
Bok
2002

Limitations of Consequential LCA

Tomas Ekvall
InLCA-LCM 2002, May 2002
Paper i proceeding
2002

Heat and power from waste incineration in Sweden - How will it develop under future CO2 commitments?

Jenny Sahlin, Thomas Unger, Mattias Olofsson et al
Waste Management World Magazine, January-February 2002, p. 27-33
Artikel i övrig tidskrift
2002

District energy from waste incineration in Sweden - How will it develop under future carbon commitments?

Jenny Sahlin, Thomas Unger, Mattias Olofsson et al
Cogeneration and On-site Power Production, March - April 2002, p. 53-58
Artikel i övrig tidskrift
2002

Economists wanted in life cycle assessment

Tomas Ekvall
10th International Conference of the Greening of Industry Network, Gothenburg, Sweden, June 2002
Paper i proceeding
2002

Cleaner production tools: LCA and beyond

Tomas Ekvall
Journal of Cleaner Production. Vol. v 10 (n 5), p. p 403-406
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2001

Heat and electricity from waste incineration in the Swedish Energy System - Development under future CO2 commitments

Jenny Sahlin, Thomas Unger, Mattias Olofsson et al
SWA Beacon Conf. Waste to energy, Oct 25-26, 2001., p. 1-14
Kapitel i bok
2001

Swedish waste incineration and electricity production

Tomas Ekvall, Jenny Sahlin
Waste Management System Studies; Proceedings from workshop on system studies of integrated solid waste management in Stockholm 2-3 april 2001/ Jan-Olov Sundqvist, Göran Finnveden, Johan Sundberg
Paper i proceeding
2001

Assessing external and indirect costs and benefits of recycling

Tomas Ekvall, P. Bäckman
Waste Mangement Systems Studies , April 2-3, 2001, Stockholm
Kapitel i bok
2001

Marginal or average data - Ethical implications

Tomas Ekvall, Sverker Molander, Anne-Marie Tillman
1st Int Conf on Life Cycle Management / Christiansen S., Horup M., Astrup Jensen A., p. 91-93
Paper i proceeding
2001

Scenario development in life cycle assessment

Tomas Ekvall, H. Pesonen, G. Rebitzer et al
11th Annual Meeting of SETAC-Europe, 6 - 10 May 2001, Madrid, Spain, p. 19-
Paper i proceeding
2001

Allocation in ISO 14041- a critical review

Tomas Ekvall, G. Finnveden
Journal of Cleaner Production. Vol. 9, p. 197-208
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2000

Introduction and summary of the land-use theme

Tomas Ekvall
Journal of Cleaner Production. Vol. 8 (4), p. 271-272
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2000

Framework for scenario development in LCA

H-L. Pesonen, Tomas Ekvall, G. Fleischer et al
International Journal LCA. Vol. 5 (1), p. 21-30
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1997

Open-Loop Recycling: Criteria for Allocation Procedures

Tomas Ekvall, Anne-Marie Tillman
The International Journal of Life Cycle Assessment. Vol. 2 (3), p. 155-162
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1994

Choice of system boundaries in life cycle assessment

Anne-Marie Tillman, Tomas Ekvall, Henrikke Baumann et al
Journal of Cleaner Production. Vol. 2 (1), p. 21-29
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Tjänsten SwePub erbjuder uttag av Researchs listor i andra format, till exempel kan du få uttag av publikationer enligt Harvard och Oxford i .RIS, BibTex och RefWorks-format.

Visar 3 forskningsprojekt

2020–2021

Incitament för energiutvinning i livscykelanalys av plast

Tomas Ekvall Environmental Systems Analysis
Maria Rydberg Projekt- och centrumledning
Naturvårdsverket

2020–2022

Effekter av motstridiga regelsystem för livscykelanalys

Tomas Ekvall Environmental Systems Analysis
Anna Wikström Projekt- och centrumledning
f3 – Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel
Energimyndigheten

2019–2020

Modellering av återvinning

Tomas Ekvall Environmental Systems Analysis
Maria Rydberg Projekt- och centrumledning
Energimyndigheten

Det kan finnas fler projekt där Tomas Ekvall medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.