Energisystemforskarnas roller i beslutsprocessen
Övrigt konferensbidrag, 2004

Författare

Tomas Ekvall

Chalmers, Institutionen för energiteknik

Sveriges Energiting 2004 - Referat från den 9:e mars, Swedish Energy Agency, Eskilstuna, Sweden

p. 106-

Ämneskategorier

Maskinteknik

Annan naturresursteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06