Driving forces for import of waste for energy recovery in Sweden.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Mattias Olofsson

Chalmers, Energi och miljö, Energiteknik

Jenny Sahlin

Chalmers, Energi och miljö, Energiteknik

Tomas Ekvall

Chalmers, Energi och miljö, Energiteknik

Johan Sundberg

Chalmers, Energi och miljö, Energiteknik

Waste Management & Research

Vol. 23 1 3-12

Ämneskategorier

Nationalekonomi

Annan naturresursteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06