Cleaner production tools: LCA and beyond
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Tomas Ekvall

Institutionen för energiomvandling

Journal of Cleaner Production

0959-6526 (ISSN)

Vol. v 10 p 403-406

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik