Calculation errors in life-cycle assessments
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Abstracts ? 16th Annual Meeting of SETAC-Europe

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13