Förnybar energiteknologi till produktiv elanvändning för landsbygdselektrifiering
Forskningsprojekt , 2012 – 2015

STEEP-RES är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt om möjligheter och hinder för en ökad användning av förnybara energikällor i Östafrika. Projektet syftar till att genomföra forskning som bidrar till lokalt drivna utvecklingsprocesser där förnybara energikällor används för hållbar landsbygdselektrifiering. För att nå detta mål behöver teknikutveckling och tekniköverföring vara baserad på verklig lokala efterfrågan och samhälleliga förutsättningar för att eventuella olämpliga effekter skall kunna motverkas tidigt. I dagsläget har medvetandet om de ofta rika förnybara energiresurserna givit som resultat flera lyckade energiprojekt, även i länder med mycket låg elektrifieringsgrad. Tekniköverföringen behöver snabbas på, stödjas och hinder klarläggas och lösas. Arbetet i STEEP-RES-projektet behandlar frågor som t ex: - institutionella hinder - betydelsen av produktiv användning av elektricitet - betydelsen av maktrelationer i, och hur de påverkas av, elektrifieringsprocessen - nerifråndriven elektrifiering och fristående elnät - tillgänglighen av olika förnybara energikällor - potentiella framtida förnybara energikällor (t ex havsbaserad energy) - miljöbedömnngar av förnybara energisystem (ERA, LCA) - ny teknologis integrering i landsbygdssammanhanget

Deltagare

Sverker Molander (kontakt)

Professor vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Miljösystemanalys

Helene Ahlborg

Forskarassistent vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Miljösystemanalys

Erik Ahlgren

Biträdande professor vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Jimmy Ehnberg

Forskare vid Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Linus Hammar

Doktorand vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Miljösystemanalys

Joseph Maskaraa Ngowi

Doktorand vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Finansiering

Formas

Projekt-id: 251-2011-1354
Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/en/projects/Pages/s...

Senast uppdaterat

2019-11-15