Life Cycle Assessment of Electricity Generation from an Array of Subsea Tidal Kite Prototypes
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2020

Författare

Mohamad Kaddoura

École Polytechnique de Montréal

Johan Tivander

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Miljösystemanalys

Sverker Molander

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Miljösystemanalys

Energies

1996-1073 (ISSN)

Vol. 13 2

Power Take-Off System for a Subsea Tidal Kite (PowerKite)

Europeiska kommissionen (EU), 2016-01-01 -- 2018-06-30.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Energiteknik

Naturresursteknik

Energisystem

Husbyggnad

Styrkeområden

Energi

DOI

10.3390/en13020456

Mer information

Senast uppdaterat

2020-12-09