Undersökning av algtoxiciteten hos avloppsvatten från Stenungsundsområdet - STORK. Rapport till Statens Naturvårdsverk, STORK-projektet. (In Swedish.)
Rapport, 1990

Författare

Sten-Åke Wängberg

Göteborgs universitet

Sverker Molander

Chalmers, COMESA, Miljösystemanalys

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07