Undersökning av algtoxiciteten hos avloppsvatten från Stenungsundsområdet - STORK. Rapport till Statens Naturvårdsverk, STORK-projektet. (In Swedish.)
Report, 1990

Author

Sten-Åke Wängberg

University of Gothenburg

Sverker Molander

Chalmers, COMESA, Environmental Systems Analysis

Subject Categories

Other Environmental Engineering

More information

Created

10/7/2017