Chemitecs Concept Model
Rapport, 2010

chemitecs concept model chemical product emission

Författare

Johan Tivander

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Sverker Molander

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Filippa Fuhrman

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08