Chemitecs Concept Model
Rapport, 2010

chemitecs concept model chemical product emission

Författare

Johan Tivander

Chalmers, Energi och miljö, Miljösystemanalys

Sverker Molander

Chalmers, Energi och miljö, Miljösystemanalys

Filippa Fuhrman

Chalmers, Energi och miljö, Miljösystemanalys

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08