Refined Problem Definition Report from the Pulp and Paper Case Study Work Package 3, deliverable 4 of the OMNIITOX project
Rapport, 2002

Författare

Jan Bresky

Till Bachmann

Michael Hauschild

Morten Birkved

Sverker Molander

Institutionen för teknisk miljöplanering

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07