Miljö och miljöproblem - definitioner och allmänna begrepp. Kompendium i Miljösystemanalys
Rapport, 1995

Författare

Karin Andersson

Institutionen för teknisk miljöplanering

Sverker Molander

Institutionen för teknisk miljöplanering

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07