Policyrelevanta indikatorer för nationell konsumtion och miljö (PRINCE)
Forskningsprojekt , 2015 – 2018

The PRINCE project aims to develop a sound and repeatable methodology to monitor the environmental impacts of Swedish consumption, both inside and outside Sweden's borders, using the latest modelling and statistical techniques.

Deltagare

Christel Cederberg (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Rickard Arvidsson

Docent vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Environmental Systems Analysis

Ulrika Lundqvist

Biträdande professor vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Sverker Molander

Professor vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Environmental Systems Analysis

Martin Persson

Studierektor vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Samarbetspartners

Statistiska centralbyrån (SCB)

Stockholm, Sweden

Finansiering

Naturvårdsverket

Projekt-id: NV-03538-14
Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2016-06-28