Estimation of additional testing costs for REACH registration of substances used by the textile industry
Rapport, 2003

Författare

Sverker Molander

Chalmers, COMESA, Miljösystemanalys

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08