National inventory of emissions of additives from plastic materials
Rapport, 2010

Emission products additives plastic material

Författare

Jenny Westerdahl

Patrik Andersson

Filippa Fuhrman

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Peter Haglund

Tomas Holmgren

Sverker Molander

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Tomas Rydberg

Johan Tivander

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Andreas Öman

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Materialteknik

Övrig annan samhällsvetenskap

Miljövetenskap

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Produktion

Materialvetenskap

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-08