Jenny Westerdahl

Visar 6 publikationer

2012

Calculating the Swedish economy‐wide emissions of additives from plastic materials

Sverker Molander, Kristin Fransson, Johan Tivander et al
33rd Annual Meeting SETAC North America
Poster (konferens)
2012

Emissions of additives from plastics in the societal material stock – a case study for Sweden

Tomas Rydberg, Jenny Westerdahl, Elisabeth Hallberg et al
Global Risk-Based Management of Chemical Additives, p. 253-264
Kapitel i bok
2011

Emissions of chemicals from the economy-wide stock of plastic material - a first model iteration for Sweden

Jenny Westerdahl, Sverker Molander, Johan Tivander et al
21st Annual Meeting SETAC Europe, Milan, Italy, 2011
Paper i proceeding
2010

Förnybara energikällors inverkan på de svenska miljömålen

Sverker Molander, Helene Ahlborg, Rickard Arvidsson et al
Rapport
2010

National inventory of emissions of additives from plastic materials

Jenny Westerdahl, Patrik Andersson, Filippa Fuhrman et al
Rapport
2010

Modelling chemical emissions from products - a Swedish case study of polymers and related chemicals

Sverker Molander, Johan Tivander, Filippa Fuhrman et al
Poster (konferens)

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Det finns inga projekt att visa.
Det kan finnas fler projekt där Jenny Westerdahl medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.