Modelling chemical emissions from products - a Swedish case study of polymers and related chemicals
Poster (konferens), 2010

Författare

Sverker Molander

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Johan Tivander

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Filippa Fuhrman

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Patrik Andersson

Umeå universitet

Peter Haglund

Umeå universitet

Tomas Holmgren

Umeå universitet

Elisabeth Hallberg

IVL Svenska Miljöinstitutet

Tomas Rydberg

IVL Svenska Miljöinstitutet

Jenny Westerdahl

IVL Svenska Miljöinstitutet

Andreas Öman

IVL Svenska Miljöinstitutet

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-17